Pengene har ligget klar i tre år: Hvor bliver den nye sø af?

12. januar 2021, 13.36

Den 3 marts sidste år gik der hul på et dige. Det oversvømmede der område i Skives ådal, som skal lægges om til en sø. Oversvømmelsen gav et indtryk af, hvordan det kommer til at se ud, når søen kommer. Dronefoto: Bendt Madsen

- Det er nærmest på kanten til en katastrofe, at der ikke sker noget.

Sådan siger gårdejer Poul Graugaard Pedersen, Estvadgård, om det faktum, at etablering af et vådområde Skives ådal i form af en sø endnu ikke er blevet til noget.

Poul Graugaard Pedersen er en af omkring 80 ejere af jord, vådområdet skal etableres på, og han er som andre ejere klar til at afhænde sin jord.

Samlet skal 400 hektar jord, der er tørlagt til landbrug, omdannes til vådområde mellem Karup Å og Koholm Å.

- Projektet har været finansieret siden december 2017, da det daværende miljø- og fødevareministerium satte 69 millioner kroner af til det.

Projektet kommer blandt andet til at betyde, at Limfjorden kommer til at blive befriet for masser af kvælstof, som Karup Å fører ud i fjorden, og desuden vil etablering af vådområdet betyde et kæmpe plus for naturen i området, siger Poul Graugaard Pedersen.

Biolog Flemming Kofoed, Skive Kommune, kan sagtens forstå Poul Graugaard Pedersens og andre lodsejeres frustration. Han beklager også, det trækker ud.

Miljøstyrelsen kunne i 2018 konstatere, at der var fejl i styrelsens beregninger af effekten på fosfor-udledning til Limfjorden af at omlægge området til et vådområde. Det er blevet rettet. Hertil kommer, at en del af området rummer beskyttet natur. Det stiller særlige krav til udformningen af projektet.

- Man skal være tålmodig i denne sag. Natur-aspekterne af projektet er tungere, end vi regnede med. Derfor har vi engageret en ekspert fra Cowi Consult til at hjælpe os med den del af vores ansøgning til Miljøstyrelsen om tilladelse til etablering af vådområdet. Vi kan først få det lovede tilskud til projektet, når vi har fået alle tilladelser til det hjem, oplyser Flemming Kofoed.

Skive Kommune vil formentlig tage initiativ til dialog med høringsberettigede interesseorganisationer, inden kommunen indsender ansøgning. På den måde kan Skive Kommune få afklaret spørgsmål, inden ansøgningen om tilladelse sendes og herefter sendes i høring til blandt andre interesseorganisationer.

- Det er et fremragende projekt. Der skal knofedt til at få det gennemført, men vi er overbevist om, at vi nok skal komme i mål med det, siger Flemming Kofoed.

At vådområdet kan etableres i 2022, er en mulighed, men Flemming Kofoed tør ikke love noget nu. Når tilladelsen er på plads, skal jorden opkøbes.

Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) forudser, at vådområdet/søen bliver en stor gevinst for Skive.

- Det vil give meget bedre vilkår for, at dyr og fugle kan trives. Jeg håber også, at vi kan gøre det til et rekreativt område. Det vil være unikt. Meget få byer har et naturområde helt tæt på byen, sagde han i maj 2018.

Jens Kristensen

jkr@skivefolkeblad.dk