Historien om en mus og en bro

24. september 2015, 11.31

Af Ole Dall.

Midt i de storpolitiske udfordringer - på dansk og europæisk plan - som jævnligt kommenteres på denne plads, skal der også være plads til et dansk broprojekt, som i lang tid har været helt glemt ...

Læsere af Folkebladets ledere på denne side vil vide, at vi som udgangspunkt er tilhængere af at bygge bro - det gælder bro mellem mennesker og nationer, men også de broer, der knytter Danmark sammen som land. Hvem vil f.eks. i dag sige, at det var en fejl at bygge Storebæltsbroen? Nej vel, den er en fornuftig investering finansieret ved brugerbetaling. Og de trusler, der før bro-byggeriet kom om nedtur for alverdens dyreliv, holdt ikke stik. Både fugle og fisk og dyrearter klarer sig fortræffeligt.

Med Storebæltsbroens succes er det heller ikke svært at spå om, at en fast forbindelse over Kattegat vil give øget sammenhængskraft i Danmark, hurtigere transport og give langt bedre udviklingsmuligheder for Midt-, Vest- og Nordjylland. Øst og Vest i Danmark vil komme til at hænge bedre sammen.

Mens der ventes på en afklaring om den sag, har det dog vist sig, at det tilsyneladende alligevel godt kan lade sig gøre at bygge en overflødig bro i Danmark. Vi tænker her på den faunabro, der i 2008 blev bygget på Svendborg-Odense motorvejen - af hensyn til hasselmusen.

Selve motorvejen mellem Odense og Svendborg lod vente på sig i alt for mange år - med mange tabte menneskeliv som resultat. Men da vejen kom, gik det stærkt med at opfylde et ønske fra fagpersoner og Miljøstyrelsen om, at der for 18 millioner kroner skulle bygges en faunabro, så hasselmusen kunne gå over ...

Hasselmusen lever blandt andet på Sydfyn, og eksperterne mente, at det var en god idé at bruge 18 millioner kroner på at bygge en bro, som glade hasselmus så kunne vandre over, og sådan blev det. Også selv om den lille gnaver altid har levet på begge sider af motorvejen i det sydfynske - og flere andre steder i landet i øvrigt. Nu viser det sig så, at hasselmusen efter syv år endnu ikke har fundet ud af at gå over broen - selv om den slipper for betaling!

Her på denne plads advarede vi faktisk tidligt mod hasselmus-broen til 18 millioner kroner, og det fik en medarbejder i Miljøstyrelsen til telefonisk at fortælle undertegnede, at jeg manglede forståelse for den truede mus. Avisens synspunkt var blot, at hasselmusen jo levede flere steder, og at det i forhold til tidligere manglende vilje til at redde menneskeliv i den fynske trafik godt nok var meget at bruge 18 millioner kroner på en tvivlsomt virkende bro til hasselmusen ...

Dette argument fastholdes. 18 millioner kroner er mange penge. Det er sådan set en femtedel af, hvad hele Danmark samlede ind til Syriens flygtninge i søndags. Og det må være tilladt at stille spørgsmålstegn ved visdommen i en sådan hasselmusbro - og da ikke mindst når musen overhovedet ikke gider at bruge broen! Man kunne jo i øvrigt også have forestillet sig, at hvis broen var blevet livligt benyttet i de sydfynske hasselmus-kredse, så havde katte eller ræve nok taget opstilling på begge sider af broen ...

Nu står broen der - og hasselmussen kommer ikke! Eller som det siges i ekspertkredse - udtrykt af seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg: - Der er ikke håndgribelige beviser på, at hasselmusen er kommet over broen.

Han mener dog, at broen kommer til at virke ... Det er da glædeligt, hvis andre dyr har fået gavn af faunabroen, men den var udtænkt til hasselmusen, og den bliver altså væk. Så resultatet: En hasselmus-bro til 18 millioner kroner, som hasselmusen ikke vil passere. Danmark er et rigt land ...

O.D.