Klimarapport på manipuleret grundlag

13. september 2021, 13.18

Morten Jensen.

KLIMA Når FN fremsætter en klimarapport, burde det under alle omstændigheder ske på solide faglige og saglige oplysninger. Det tvivler jeg stærkt på og har derfor erhvervet mig bogen, »32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på«. Forfatteren, professor Emeritus Johannes Krüger, har sat sig for at åbne folks øjne for, at de mange dystre forudsigelser om en forestående menneskeskabt klimakatastrofe, ikke er videnskabeligt bevist. Klimaet forandrer sig blot, som det altid har gjort.

Kritikere af denne bog forsvarer sig straks med, at forfatteren ikke selv er klimaforsker. Det er også korrekt, af den gode grund at der ikke findes klimaforskere. Det er det rene nonsens. Og man behøver ikke at være forsker for at gennembladre det manipulerede makværk, som denne klimarapport er. Krügers ankepunkter gælder b.la. påstanden om, at indlandsisen på Grønland vil kollapse, og isen på Antarktis nu også smelter i et alarmerende tempo pga. menneskeskabt CO2-udledning. Meget tyder omvendt på, at det østantarktiske isskjold er stabilt og at gletsjerne på den antarktiske halvø er begyndt at ændre tilstand fra en negativ til en positiv massebalance.

Påstanden om, at der er 97,1 pct. enighed blandt forskerne om, at den globale opvarmning er menneskeskabt, falder totalt til jorden. Det minder mest af alt om et valgresultat i en diktaturstat og det er altså svært at tage seriøst. Der er i bogen gentagne eksempler på manipulerede undersøgelser, der har til hensigt at understøtte historier om kommende klimakatastrofer. Med hensyn til at havet skulle stige, maner Krüger også til besindighed, da disse stigninger ligeledes falder inden for en historisk ramme. Dermed ikke sagt at f.eks. Maldiverne ikke er i fare for at blive oversvømmet. Problemet kan blot ikke afhjælpes med CO2-reduktioner.

FN’s klimahysteriske cirkus fortsætter, venstrefløjen har brug for skræmmekampagner og som en debattør skrev andetsteds: Nu venter vi spændt på nyheden om de mange fisk, der vil drukne på grund af den globale havstigning.

Indlæser debat...