En trojansk hest- om et politisk forræderi

Udgivet:11. januar 2022, 13.34

Læsetid:2 minutter

Mogens Riisgaard minder om, at Anker Jørgensen i 1980’erne forgæves advarede sit parti mod problemer i forbindelse med indvandring. Foto: Aage Sørensen/Ritzau Scanpix

AF Mogens Riisgaard. Østerlund 1-2 7900 Nykøbing

INDVANDRING I et debatindslag i uge 1 fremsatte løsgænger i Skive byråd Erik Mortensen en påstand, der er mere usand, end den er sand; nemlig at gruppen af arbejdssky elementer hovedsagelig består af »indvandrerkvinder, der ikke gider lære dansk, og kun vil iklæde sig gevandter, så de ikke kan udføre noget seriøst på arbejdsmarkedet«, men det er lovgivningen og hermed Folketinget, der ikke har været på vagt overfor indtaget af ikke-vestlig indvandrere på lavt uddannelsesniveau eller ingen, der er ansvarlig for, at der ikke tidsnok blev konstrueret et system til at sikre, at ingen kunne opnå opholdstilladelse uden danskkundskaber samt at være i besiddelse af et vist kendskab til, hvem de og deres sammenførte familier havde taget ophold hos, hvor så dette svigt har ført til et parallelsamfund, der koster de danske skatteborgere i omegnen af 30 milliarder per år.

Da Anker Jørgensen var statsminister, gav han ved flere lejligheder udtryk for at nære betænkeligheder ved indtaget af ikke-vestlig indvandring.

Citat fra interview med statsminister Mette Frederiksen: »Det er et problem med de mange flygtninge og indvandrere. Vi skal passe på ikke at blive overrendt, for der er grænser for, hvor mange flygtninge et lille land som Danmark kan tage. Jeg tror, det er godt at holde antallet på et relativt beskedent niveau« ...

»Allerede i 1980’erne var forskellige holdninger og strømninger i socialdemokraterne, og de uenigheder har forfulgt os igennem rigtig mange år. Men jeg er helt bekendt med, at Anker også blev nedstemt i 80’erne af ledende socialdemokrater, og at de forsøg, der blev gjort på at stramme op, faktisk blev underkendt internt i Socialdemokratiet. Jeg tror nok, at man med historiske briller må sige, at rejsen derhen til, hvor vi så er i dag, den har været meget lang«.

Så det må derfor være Socialdemokratiet, der bærer hovedansvaret for indvandrerkvindernes utilstrækkelige danskkundskaber mv.

Med andre ord har politikere gennem flere årtier været med til at drive en trojansk hest ind i vort land, hvorfor der i princippet burde nedsættes en undersøgelseskommission til fastlæggelse af, om nulevende politikere kan drages til ansvar for forræderi, for det er forræderi at lukke mennesker ind i det danske samfund, der hverken kan tale dansk eller ved, hvordan samfundet er skruet sammen – mange af disse mennesker tror jo, at de blot skal rette henvendelse til kommunen, og så klarer kommunen skærene for dem, for det har vi lært dem, da de var nye i landet, og derfor ved de ikke, at danskere generelt er et hårdt arbejdende folk, der endog også uden at kværulere har verdens højeste skatteprocent.

Et af problemerne ved folkestyret er, at folketingsmedlemmer oftest har mere travlt med at fiske stemmer i forbindelse med et givent presserende end at deltage i en løsning af det presserende.