Grøn forskønnelse og trafikregulering af Holstebrovej i vestbyen i Skive

Udgivet:17. marts 2023, 13.55

Læsetid:3 minutter

Holstebrovej var i januar spærret i en kort periode på grund af kloakarbejde. Denne gang er perioden betydeligt længere. Inger Aaes opfordrer til at indtænke grøn forskønnelse i forbindelse med opgravningen. Arkivfoto

Af Inger Aaes. Holstebrovej 60 7800 Skive

TRAFIK Nedenstående er sendt til Skive Kommune, Teknik, Miljø & Udvikling og Skive Kommunes Byudviklingsudvalg.

Et stort rør skal lægges i jorden af Skive Fjernvarme på Holstebrovej. Røret føres til det nye fjernvarmeværk på Holstebrovej.

Dejligt med øget kapacitet på fjernvarmeområdet. Dette er efterlyst af de fleste i Skive by.

I artikel i Skive Folkeblad 15. marts fremgår det meget sigende af overskriften, at trafikanter, der skal GENNEM Skive ad Holstebrovej, må væbne sig med tålmodighed`.

Jeg minder om, at Skive har en særdeles fin ringvej, Nørre- og Søndre Boulevard, som netop for en del år siden, er etableret til gennemkørende trafik. Jvf. Skive Kommunes trafikplan af februar 2012.

De seneste år er bl.a. Viborgvej og Resenvej blevet forskønnet med helleanlæg, træer, blomster mm. Senest laves også helleanlæg på en noget mindre befærdet vej, Dalgas Alle.

Mit ærinde med denne skrivelse er at tale for samtidig grøn forskønnelse og trafikregulering i vestbyen/Holstebrovej, når nu, der skal graves ved rørnedlægning.

Trafikken på Holstebrovej føles temmelig øget de seneste år, der køres for hurtigt, der er for megen gennemkørende tung trafik.

Som nævnt i Skive Kommunes trafikplan fra februar 2012 (ved ikke - om der findes en nyere) skulle der netop gøres mere, for at lede trafikken uden om det centrale Skive via de omfartsveje, vi jo allerede HAR.

På landsplan tales om begrænsning af trafikstøj og-forurening i tætbefolkede områder. Jeg minder om, at der langs hele Holstebrovej i Skive by er beboelse.

Om grøn forskønnelse

Hvis ikke, der allerede foreligger en plan for samtidig grøn forskønnelse vil jeg gerne foreslå, at Skive Kommune etablerer kontakt til Skive Fjernvarme om etablering af helleanlæg og beplantning på Holstebrovej, når nu der skal graves og efterfølgende etableres igen. Det er jo vanvittig ikke at gøre det samtidig.

I Møllegade er der eks. lavet helleanlæg og plantet træer i disse. Det samme må der så være plads til på Holstebrovej. I stedet for sten i helleanlæggene kunne plantes andet grønt, herunder blomster. Jvf. den nyetablerede Resenvej.

Holstebrovej trænger til at blive gjort mere grøn. Området/vejen er forsømt.

Om trafikregulering

Jeg har en forhåbning om, at Skive Byråd vil forholde sig til den megen gennemgående trafik og gøre det mere synligt, at man med fordel kan benytte omfartsvejene.

Jeg synes, byrådet har ladet stå til ift.,at det anbefales at begrænse trafikstøj og - forurening i tætbefolkede områder.

Samtidig med etablering og beplantning af helleanlæg vil jeg foreslå, at hastigheden nedsættes til 30/40 kilometer i timen. Dette vil forhåbentlig appellere til brug af omfartsvejene.

Ny City Vest

Jeg har ved en tidligere lejlighed rettet henvendelse til Skive Kommune og mindet om, at trafikken, til og fra ny og for så vidt også nuværende City Vest, ikke bør foregå via Holstebrovej.

Der vil være trafikanter, som slet ikke kan se fornuften i måske at skulle køre 1 kilometer længere via brug af omfartsvejene. Det synes jeg er trist.

Det vil måske også blive påpeget, at os, der bor på Holstebrovej, selv har valgt dette. Ja - det har vi - for manges vedkommende - i en tid uden den megen trafik.

Jeg kommer ikke til at debattere via nyt læserbrev.

Indlæser debat