Regionerne skal have et større ansvar på handicapområdet

11. november 2021, 11.40

HANDICAP En fejlslagen kommunalreform tilbage i 2006, hvor kommunerne fik det fulde ansvar for handicapområdet, er resulteret i en katastrofal afspecialisering. Alt for mange og alt for små kommuner med en presset økonomi har ikke kunnet løfte den opgave, de fik.

Konsekvensen har været, at den nødvendige viden om handicap er forsvundet, og at mennesker med cerebral parese (spastisk lammelse) - og andre handicap - i dag får en utilstrækkelig hjælp. Det er for eksempel tilfældet, når man har behov for komplekse hjælpemidler, brug for støtte og hjælp til alternativ kommunikation, hvis man ikke kan tale, og hvis man bliver uprofessionelt udredt for sine kognitive funktionsnedsættelser.

Alt dette skyldes, at de kommunale sagsbehandlere ved alt for lidt om cerebral parese - og det er helt forståeligt, når der gennemsnitligt kun er 100 borgere med diagnosen - fra spædbørn til 90-årige - i hver kommune. Ingen kommune kan hverken økonomisk eller fagligt opretholde et kvalificeret og specialiseret tilbud til en så lille målgruppe.

Derfor er vi nødt til at reformere handicapområdet, så regionerne får en langt større opgave og et helt andet ansvar. Flere opgaver skal flyttes til regionerne, der skal opbygges nye stærke vidensmiljøer for de højt specialiserede indsatser, regionerne skal have ansvaret for viden og regionerne skal inddrages i visitationen af hjælp i de mest komplekse og højt specialiserede sager.

Derfor er det vigtigt, hvad de nye regionsrådsmedlemmer mener om handicapområdets fremtid og opgavefordeling.

Indlæser debat