Byudvikling i Skive

16. oktober 2017, 12.30

Som formand for Byudviklingsudvalget i Skive kommune igennem 4 år glæder det mig der er så megen opmærksomhed i denne valgkamp på netop Købstadens udvikling.

En byrådskollega kaldte Byudviklingsudvalget for et ”bord og bænke” udvalg.

Da jeg er et positivt menneske, returnerede jeg: ”Ja, det er vi, vi går efter de små ting, men også de store ting som f. eks. Big Blue som en arbejdsgruppe under Byudviklingsudvalget, faktisk kom med ideen til”!

En bys udvikling er dog også rigtig afhængig af indholdet for borgerne.

Maritime drømme blev realiseret for godt 10 år siden med flotte bygninger, men hvad blev der af muligheder for den almindelige borgere?

Derfor har vi i Byudviklingsudvalget arrangeret sammen med Skive Søsportshavn og Svanen, at solen blev spillet ned hver lørdag i sommermånederne. En stor succes med masser af deltagende borgere fra by og opland. Vi fik også opsat en aktivitetskasse for børn med redningsveste og vandlegetøj til fri afbenyttelse. Små ting? – ja, måske, og det gav en masse liv på havnen.

Lige nu arbejder jeg på at vi får ændret skiltningen til havnen, så borgere og turister kan se at, man også kan spise på havnen.

Vi har fået lov til ny strandfodring på stranden ved Vindsurferklubben, som jeg også p.t. arbejder med.

Krabbesholm Højskole har lavet nogle helt unikke bænke til og omkring havnen – det arbejdes der også på p.t. at få omsat til handling.

Derfor – når vi laver nye tiltag i Skive kommune generelt skal vi huske at få dem ført helt til dørs. Gode rammer er vigtige, men uden indhold er de intet værd!

Med venlig hilsen

Ruth Kristensen (S),

formand for

Byudviklingsudvalget,

Sjællandsgade 5,

7800 Skive