Naboklage over solcelleanlæg

Udgivet:12. juni 2012, 13.42

Læsetid:2 minutter

En villaejer fra Hvidbjerg har klaget over sin nabo til Skive Kommune. Villaejeren føler sig generet af et stort solcelleanlæg, som naboen på Solbakken i Hvidbjerg har placeret på sin grund tæt op ad en offentlig sti mellem de to ejendomme.

Solcelleanlægget, der står på jorden, har en længde langs stien på godt 13 meter, og det fylder omkring 46 kvadratmeter.

I klagen anfører naboen, at anlægget står tættere på skel end de 2,5 meter, lokalplanen tillader bebyggelse.

Ingeniør i kommunen, Per Larsen, har været i Hvidbjerg for at se på forholdene og oplyser, at solcelleanlægget er placeret kun 76 cm fra skel til den offentlige sti.

Villaejeren påpeger også i sin klage, at »der er bygget overflader ind, som virker skæmmende for naboer og for personer, som bevæger sig ad stien«.

Han mener yderligere, at anlægget udgør en risiko for uheld, fordi det har meget skarpe kanter, som efter hans vurdering kan være til fare for børn, når de cykler eller kælker på stien.

Klagen er resulteret i, at kommunen har skrevet til ejeren af solcelleanlægget og bedt ham kommentere de kritikpunkter, hans nabo har fremført, og forklare, hvorfor anlægget ikke er opført 2,5 meter fra skel, som lokalplanen foreskriver.

Om opsætning af solceller siger Per Larsen:

- Solceller er noget forholdsvist nyt. Vi får mange forespørgsler fra borgere om at måtte sætte dem op. Hvis de sættes på taget, kræver det ingen tilladelse, men nu ser vi også andre kreative løsninger.

Hvis de er placeret på jorden i landzone, skal der søges en tilladelse.

Hvordan kommunen vil forholde sig til sagen i Hvidbjerg, bliver der først taget stilling til om nogle uger.