41 års ansættelse slut: Hans Peter har arbejdet for tre generationer Kjær

Landbrugs-medhjælperen fik lov til at kvitte skolen, da han skulle begynde

1. juni 2021, 19.41

Hans Peter Mortensens ansættelse udløber 31. maj. Han håber at få 10 år mere på arbejdsmarkedet, men det bliver ikke på Røgildgård, som nu skal sælges. Foto: Steen Don

ARBEJDSLIV Det blev en ansættelse af de mere sejlivede, som Hans Peter Mortensen indgik med gårdejer Søren Kusk Kjær i sommeren 1980.

Aftalen blev indgået på Hans Peters 15 års fødselsdag, og den kom først til udløb 31. maj 2021. Med andre ord har Hans Peter Mortensen haft hele sit arbejdsliv på Røgildg...

Læs denne artikel

- og alle andre på Skive Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

ALLE ARTIKLER I 24 TIMERAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

skivefolkeblad.dk

Adgang til alle artikler

Adgang til alle artikler

Adgang til debat

Adgang til Læserklubbens fordele

Digital

ALLE ARTIKLER + E-AVIS

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til fordele hos Læserklubben

×

Derfor er nyheder - ikke - gratis

Skive Folkeblad vil være bedst til at informere og skabe debat om vores egn.
Folkebladet har en mangfoldig dækning af det lokale liv: Borgernes liv, joblivet, det politiske liv, kultur-og sportsliv, mennesker og livsstil, naturens liv, kriminelt liv og mange andre liv.

Og det kræver mandskab og dygtige journalister, når Skiveegnens nyheder skal findes og skrives. Digitale nyheder kræver derudover, at vi konstant udvikler avisens platforme, så læserne til stadighed får serveret nyhederne på en tidssvarende måde. Derfor er det ikke gratis at få adgang til den bedste nyhedsdækning af hele Skiveegnen.

Vi er lokale med vilje - og den gode nyhed for dig er, at det faktisk er billigt at komme i gang med et abonnement. Vi har et godt tilbud til nye kunder, der - ligesom os, brænder for at følge med i alt, hvad der sker på Skiveegnen. Så skal du ikke nøjes med nogle få nyheder. Eller overskrifter. Og så kan du tale med om det, der sker!