Leder: Radikale afskriver ren S-regering

24. november 2021, 10.32

Chefredaktør Ole Dall.

Det vakte betydelig opsigt, at de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, midt i den kommunale valgkamp kastede en politisk bombe mod S-regeringen, som hun mente var alt for lukket og præget af magtfuldkommenhed.

Man kan roligt sige, at de seneste ugers adfærd fra ikke mindst statsministeren har underbygget de radikales kritik, og partiet fik da også på landsplan det bedste kommunalvalg siden 1974.

Det er også et led i de radikales offensiv, at man i folketingsgruppen - og med opbakning fra hovedbestyrelsen - er enige om, at man efter næste valg i hvert fald ikke kan pege på en ren S-regering, som den vi kender nu. De radikale vil have flere partier med i regeringen.

Det var dog meget bevidst, at Socialdemokratiet ikke ville have andre partier med i regering efter valget i 2019. Det seneste eksperiment med S-R-SF regeringen var ikke en ubetinget succes, og S ville have større operativ frihed i den politiske verden ved at have en étparti-regering.

Den fremstår i disse uger ganske slidt, og hvis f.eks både radikale og SF efter næste valg gør regerings-deltagelse til en krav for at støtte en S-ledet regering, så vil Socialdemokratiet komme under pres. Det kan ende med et »hvem blinker først« spil, hvor Socialdemokratiet måske vil satse på, at de radikale ikke tør ende med at pege på en borgerlig ledet regering...

Men det har de radikale - modsat SF - gjort før, Og i det hele taget kan Sofie Carsten Nielsens angreb på S-regeringen være et første tegn på, at Radikale Venstre også kan se en situation, hvor det bliver naturligt at pege på en V-eller K-ledet regering. Det vil afhænge af forløbet frem til næste valg.

Og hvis Mink-kommissionen kommer med hård kritik af regeringen og Mette Frederiksen, vil de radikale være nødt til at vise handlekraft for at bevare en høj retspolitisk profil. Det kan jo ende med en mistillids-afstemning til regeringen i folketingssalen, og hvis de radikale stemmer for den, og det kan - alt afhængig af kommissions-rapportens indhold- blive en mulighed, så kan man jo ikke bagefter gå ud at sige, at man i øvrigt stadig gerne vil have en Mette Frederiksen-ledet regering...

De radikale på Christiansborg gør klogt i at berede vælgere og bagland på, at som midterparti skal man i perioder pege på en S-ledet regering - og andre gange en borgerlig ledet regering. Det afgørende er det politiske indhold og tillid og troværdighed i forhold til den, man ønsker som statsminister.

Og der tegner sig jo efterhånden et klart mønster af, at Radikale Venstre på afgørende områder er mere enig med Venstre og de konservative end med Socialdemokratiet. Det gælder i store dele af den økonomiske politik, om skat, om sikring af øget arbejdsudbud, om reform-behov, EU og flere andre områder. Klima-området er der nu et bredt forlig om mellem alle partier, og når det gælder udlændingepolitik har de radikale klogt accepteret, at der er et stort flertal i Folketinget, som har valgt en stram kurs, hvor der højst er plads til småjusteringer.

Det afgørende i forhold til regeringsdannelse er det politiske indhold og graden af tillid til en statsminister. Det afgørende er ikke, hvilke partier man samarbejder med. Indholdet skal i fokus. Altid.

Nu har de radikale givet Mette Frederiksen et gult kort. Og det røde ligger i lommen...

O.D.

Indlæser debat