Går på pension efter 40 år: Helle fik sat arbejdsforholdene øverst på dagsordenen

Udgivet:14. juli 2021, 14.50

Læsetid:3 minutter

Helle Balling Engelsen har været med til udvikle arbejdsmiljøpolitikken i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland.

PENSION Efter næsten 40 år som sygeplejerske i Skive går Helle Balling Engelsen på pension ved udgangen af juli.

Helle Balling Engelsen, som privat bor i Stoholm, siger dermed også farvel og tak til det MED-system, som Hospitalsenhed Midt indførte for 20 år siden. Hun har været med til at udvikle og indføre systemet.

MED-systemet er Region Midtjyllands formelle ramme om samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse.

- Jeg har altid interesseret mig for arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Men der har også været modstandere, der syntes, at vi jo havde det meget fint i forvejen, så hvorfor skulle vi nu også fokusere sådan på de arbejdsforhold, fortæller Helle Balling Engelsen.

Hun er netop gået af som næstformand i HE Midts hoved-MEDudvalg (HMU), og hun er ligeledes i gang med at overdrage stafetten som fællestillidsrepræsentant (FTR) for HE Midts sygeplejersker og radiografer.

Luk alle ind

Helle Balling Engelsen påpeger, at MED-systemet set med hendes øjne er et meget vigtigt redskab.

- Jeg blev tidligt i mit arbejdsliv klar over, at man ikke får noget gennemført, hvis man ikke lukker alle ind. Det har jeg bestræbt mig på at gøre. Det er vigtigt at tænke i helheder, og det er kernen i MED-systemet. Alle skal have ordentlige arbejdsforhold og arbejdsmiljø. Det kan MED-systemet være med til at sikre. Derfor er det vigtigt, lyder det fra Helle Balling Engelsen.

Nogle af de arbejdsforhold, hun blandt andet har beskæftiget sig med, er arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk, kompetenceudvikling og samarbejdet på tværs af faggrupper og hospitaler. Formålet har altid været at sikre de bedste arbejdsforhold for alle ansatte Hospitalsenhed Midt.

Helle Balling Engelsen har prøvet at arbejde i mange afdelinger som sygeplejerske.

Hun har beskæftiget sig med akut- og intensivområdet, men hun har senest arbejdet i Kirurgi på Regionshospitalet Viborg. Hun har også arbejdet på flere forskellige hospitaler. Hovedparten af tiden har dog været på hospitalerne i Skive og Viborg.

Beslutninger i bilen

Flere gange i løbet af Helle Balling Engelsens arbejdsliv er de karrieremæssige valg blevet truffet på bagsædet af en bil.

I oktober 1994 sad Helle Balling Engelsen på bagsædet i en rød bil og hørte bilens øvrige to passagerer tale om, at der manglede en tillidsrepræsentant (TR) til det kirurgiske område på sygehuset i Skive. Det lød da egentlig meget interessant, syntes den unge Helle, og før hun fik set sig om, var hun blevet TR.

I forbindelse med fusionen mellem Viborg Sygehus og Kjellerup Sygehus var Helle Balling Engelsen en dag på en anden køretur, der blev skelsættende for hendes arbejdsliv. Hun befandt sig på bagsædet i en hvid bil på en køretur sammen med et par medlemmer af Viborg Amtskreds, som hun var medlem af dengang. Og før hun fik set sig om, endte den køretur med, at hun blev fællestillidsrepræsentant (FTR) for sygehusene i Viborg, Skive og Kjellerup.

Den post har hun netop har givet videre til den nyvalgte Lene Thorbjørnsen.

- Det var op ad bakke, dengang vi skulle udbrede MED-systemet tilbage i 00’erne. Der var en sløvhed med at få systemet udbredt. Nogle satte simpelthen spørgsmålstegn ved, hvad de skulle bruge sådan et system til, fortæller Helle Balling Engelsen.

Tilbage i forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland var Helle Balling Engelsen med i nogle grundige diskussioner om personalepolitik, lønpolitik med videre. Der blev også regionens værdier skabt. De blev udmøntet til dem, vi kender i dag - nemlig dialog, dygtighed og dristighed. Strejker og besparelser har der været mange af i årenes løb. Og her har Helle Balling Engelsen netop været med til at stå i spidsen og kæmpet for HE Midts sygeplejersker, radiografer og alle øvrige ansatte. Et job, hun ifølge hospitalsledelsen, har løst til topkarakter.

Helle Balling Engelsen smider formelt uniformen og stopper på Hospitalsenhed Midt ved udgangen af juli. Forude venter en velfortjent tilværelse som efterlønner efter mange års tro tjeneste.