Kære politikere, hvad foregår der egentlig?

Udgivet:23. maj 2023, 12.30

Læsetid:3 minutter

Aakjærskolen.

Af Lena Thorsted. Sallinggade 4A 7800 Skive

SKOLESTRUKTUR Skive by er ved at blive omdøbt til »De Gamles By?« Her må man da næsten tro, at nogen er kommet tidlig i gang med aprilsnarrer.

Jeg var ved at få kaffen galt i halsen, da nyheden nåede mig. Overbygningen på Aakjærskolen fjernes fuldstændigt og bruges til de ældre - samtidig med, at flere børnehaver bliver lukket.

Kære politikere. I lyset af det seneste byrådsvalg, hvor I præsenterede visionære planer for udviklingen af Skive by til gavn for hele kommunen, er det foruroligende at se den nuværende kurs. Er det symbolpolitik I fører? Hvilke konsekvenser vil dette have på længere sigt? Det er tydeligt, at den forkerte målgruppe rammes i denne situation. Det er netop denne målgruppe, der udgør fundamentet for Skive som en blomstrende handelsby samt en attraktiv by for familier med børn. Desværre synes det, som om man i stedet er i gang med en nedskæringsproces.

Det er vigtigt at minde jer om betydningen af at bevare fokus på den rette målgruppe og at overveje de langsigtede konsekvenser af jeres beslutninger. Lad os se på alternative og konstruktive løsninger frem for at lade denne afvikling fortsætte.

Er politikerne bekendt med KLK’s rapport? Rapporten fremhæver, at den nuværende struktur indikerer en minimal nedgang på omkring 1 procent i elevtallet på skolerne i område 6 (hvor Aakjærskolen er placeret) indtil 2035. Til sammenligning kan andre områder opleve en nedgang på op til 15 procent på visse skoler.

KLK-rapporten tager også hensyn til bygningernes tilstand, og det er værd at bemærke, at Aakjærskolen rangerer meget højt. I modsætning hertil befinder Brårupskole (hvor nogle af overbygningseleverne skal flyttes til) sig i bunden af listen og kræver betydelige investeringer for at forbedre skolens faciliteter.

Disse observationer og data i KLK’s rapport understreger tydeligt, hvorfor den foreslåede beslutning er problematisk og bør revideres. Det er afgørende at tage højde for både elevtallet og bygningernes tilstand, således at man sikrer en bæredygtig og kvalitetsorienteret uddannelsesoplevelse for børn og unge.

MUUSMANNs omfattende beregninger og analyser viser en alarmerende prognose: Om fem år vil der være 20 millioner kroner færre til rådighed for skoleområdet. Denne økonomiske reduktion vil uundgåeligt resultere i færre midler til hver enkelt elev. Hvis man insisterer på at opretholde de små skoler med under 50 elever, vil dette medføre yderligere nedskæringer i økonomien og dermed også faglig kvalitet for samtlige elever i Skive Kommune. Allerede nu ser vi en markant forskel på omkring 40.000 kroner pr. elev mellem en mellemstor skole og de små skoler med under 50 elever.

Den beslutning, I har truffet, kan kun betegnes som en fejlslagen massakre, der rammer børnene, de unge og selve udviklingen af Skive midtby. Midtbyen, der engang var pulserende og levende, vil langsomt forfalde og »dø ud« som en direkte konsekvens af jeres mangelfulde strategi og beslutningstagning. Det er uundgåeligt, at en bymidte uden en livlig tilstedeværelse af børn, unge, caféer og handlemuligheder vil miste sin attraktivitet og forhindre tilbagevenden af unge, veluddannede borgere - og deres bidrag til kommunekassen.

En alternativ og mere hensigtsmæssig tilgang til realiseringen af jeres visioner om en bedre fremtid for ældre beboere er at overveje anvendelsen af Møllegården som et »Ollekolle« fællesskab i stedet for at investere betydelige ressourcer i ombygningen af Aakjærskolen til dette formål.

Til sidst vil jeg rose politikerne i SF for at trække sig og ikke være en del af dette. Deres forslag er tæt på både KLK-rapporten og MUUSMANNs forslag og er bæredygtigt på alle aspekter. De beslutningstagende politikere har tilsyneladende ikke taget hensyn til den konsulentbistand, som kommunen har brugt enorme midler på. Denne lukkethed, som de beslutningstagende politikere udviser, klæder bestemt ikke de folkevalgte politikere i Skive Kommune. Kan denne beslutning virkelig betragtes som en fælles enig beslutning for vores midtby, eller er det en påtvunget beslutning? Politikerne har i denne proces mistet deres troværdighed.

Så til jer politikere i Skive Kommune, det er en ommer.

Indlæser debat