Hvorfor overvågning af udviklingshandicappede?

Udgivet:09. august 2022, 13.47

Læsetid:2 minutter

Billedet her er fra en kunstudstlling på Magneten i Skive. Arkivfoto

Af Lilly Johansen. mor til udviklingshæmmet handicappet datter på Magneten Reberbanen 83 b, 7800 Skive

ADMINISTRATION Min udviklingshandicappede datter er på aktivitetsstedet Magneten i dagtimerne.

Hun har fortalt mig, at hun snart skal til at trykke på en touch-skærm med sit billede på. Det skal gøres både når hun møder ind og ud fra Magneten. Lidt i stil med en fabrik, hvor de ansatte skal stemple ind og ud. Der er i dag både halvtid og fuldtids brugere.

Hun er kommet på Magneten i ca. 23 år, og der har ikke været behov for denne form for kontrol.

Der er ved at blive indført mere administrativt arbejde til personalet, som jeg vurderer det.

Jeg havde håbet på, at man politisk ville se på at minimere det administrative arbejde, og igen indføre pædagogtid, tillid og arbejdsglæde, men i stedet for mener jeg, der indføres mere administrativt arbejde.

Ca. 30-40% kan ikke selv registrere sig. Her skal personalet nu bruge tid på at hjælpe dem med at blive registreret både, når de møder ind og ud.

Min datter og de andre udviklingshandicappede, der selv skal gøre det, kan også glemme det. Personalet skal således hver dag gennemgå, hvem der er mødt ind, og om de har husket at registret sig. Tilsvarende når de tager hjem.

Ellers har man ikke det optimale billede af, hvem der er mødt og taget hjem.

Nogle brugere kan tro de skal trygge, bare de går udenfor måske midt på dagen. Nogle kan blive forvirret over, hvornår de skal trygge. De er jo ikke aldersvarende.

Personalet skal bruge meget tid på nogle brugere og forklare dem det flere gange. Nogen forstår det aldrig.

Et stort stykke ekstra arbejde for personalet hver dag, som jeg ser det.

Er der regnet på hvor meget ekstra tid personalet skal bruge hver dag.

Da bevilling af anlægget, samt hvad prisen er på det + installering samt de mange ekstra personaletimer der kræves, ikke fremgår af budget 2023-2026, har jeg følgende spørgsmål:

Hvad koster touch-anlægget?

Hvordan finansieres det? Penge til velfærdsteknologi er jo øremærket til bedre hjælpemidler og ikke til kontrol, så her mener jeg ikke de kan tages fra.

Hvad er formålet med den ekstra kontrol?

Skal der bruges ekstra tid på at notere i et regneark, hvad begrundelsen f.eks. er for at min datter, når hun nogle gange må gå til middag, hvis hun skal til læge/tandlæge m.m. Hun er fuldtids bruger.

Har man regnet på ekstra tidsforbrug af personaletimer?

Bevilges der ekstra personaletimer?

Tillid/arbejdsglæde hvordan er det tænkt ind, med mere kontrol i stedet for pædagogtid, kontra fastholdelse af det personale der er tilbage.

Med håbet om en politisk positiv tilbagemelding

Indlæser debat