Fra jernbaneskinner til kunst: Det er en personlig historie

7. maj 2021, 11.38

Her er skitseret, hvordan kunstneren Oskar Koliander ser en »kunsttrappe« ved Skive Museum.

Grebet er på én gang uhyre enkelt og virkningsfuldt.

Sådan lyder det fra den gruppe, som nu har udvalgt den kunstner, der skal skabe en »kunsttrappe« ved Skive Museum og udsmykke den kommende »banesti« mellem museet og havnen med kunst.

Kunstneren er Oskar Koliander, der er en af fire kunstnere som blev indbudt til at komme med idéer til opgaven. Oscar Koliander har rødder på Skiveegnen.

Han har taget afsæt i jernbanens historie og vil ændre det tidligere baneforløb forbi Skive Museum og til Skive Havn til en rute for »leg, fantasi og naturoplevelser«.

Projektet består af en række skulpturer af jernbaneskinner, som vokser op af underlaget og skaber forskellige rummelige motiver. Ved bakken til museet danner stiforløbet et loop og skaber »Museumsringen«.

Inden for ringen dannes et amfiteater med en centralt placeret trappe, tribuner og en plads til både uformelle ophold og afholdelse af udendørsaktiviteter på pladsen. Den omkransende sti skal fungere som en adgangsrampe til museet for gangbesværede.

- At arbejde med jernbaneskinnerne har en personlig historie for mig. Min morfar blev født i Breum og arbejdede som svejser. Under krigen deltog han i modstandsbevægelsen, hvor han var med til at sprænge jernbaneskinner, siger Oskar Koliander.

Han arbejder nu videre på sin idé og skal i juni aflevere en skitse til endelig udformning af kunsten.

Styregruppen beskriver æstetikken i Oskar Kolianders idé som uformel og monumental.

- Jeg er sikker på, at Oskar Kolianders legende kunstværk vil skabe liv mellem museet og havnen og både opfordre til bevægelse på Banestien og socialt samvær ved trappen, siger Jeannette Ehlers, leder af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst og medlem af styregruppen for projektet i Skive.

De fire indbudte kunstnere blev bedt om to ting: At skabe et bindeled mellem by og havn gennem et eller flere kunstneriske nedslagspunkter på Banestien mellem Skive Museum og Skive Havn og skabe en trappe til Skive Museum, der forbinder museets hovedindgang med Banestien. Kunstprojektet skal også binde byen og havnen bedre sammen.

Oskar Koliander skal nu omsætte sin idé til et egentligt skitseprojekt. På baggrund af hans endelige skitse færdigdetaljerer og projekterer Skive Kommune efterfølgende stiprojektet med siddepladser, beplantning, overkørsler og afslutning ved havnen, så det passer ind i forløbet med kunstprojektet og de allerede udførte dele af Banestien.

Kunsttrappen og kunsten på Banestien mellem museum og havn bliver til i et samarbejde mellem Skive Kommune, Statens Kunstfond og Spar Vest Fonden. Alle parter er med i styregruppen, der var enig om at vælge Oskar Kolianders idé til realisering. Realisering forudsætter, at styregruppen godkender det, Oskar Koliander kommer med i juni.

Banestien i Skive ligger, hvor der engang kørte tog. Oscar Koliander vil bruge jernbane-skinner til at skabe kunst langs Banestien mellem Skive Museum og Skive Havn.

Indlæser debat...