Vis tillid til kommunens ansatte

18. oktober 2013, 08.43

I tidligere Spøttrup kommune havde man tillid til sine medarbejdere. En tillid, der bl.a. gav sig udtryk ved, at man uddelegerede ansvar og en økonomisk ramme til institutionerne, så der var plads til innovation og prioritering af de økonomiske midler til glæde for alle.

Tillid er ikke det modsatte af ledelse, men er en efter nøje overvejelse benhård beslutning, hvor ledelsen løber en »risiko« mod en forventet mergevinst i form af både en tidsmæssig besparelse på budgetlægning og tilfredse medarbejdere, som får medejerskab, føler ansvar og vil lægge sig i selen for ikke at overskride budgettet.

Man kan kalde det en tillidsbaseret budgetstyring

Det er en tillidsbeslutning, hvor begge parter vinder, og som skaber ressourcestærke personer, i og med at man ønsker at gøre sig værdig til den udviste tillid. Kommunen vinder på at spare tid på kontrol og administration, og institutionen vinder ved selv at kunne bestemme over sit budget.

Derfor kunne jeg rigtigt godt tænke mig, at man nedprioriterede registreringer og kontroller, som både tager tid og skaber mistillid og et påvirket arbejdsmiljø og i stedet søge at uddelegere ansvar og økonomi til institutionerne i Skive kommune og stole på de ansattes kompetencer – også i forhold til anvendelse af de økonomiske midler.

Tillid er værdi og skaber værdi.Med venlig hilsen

Susanne Jensen

Præstegårdsmarken 1

Lem

7860 Spøttrup

Kandidat for

Radikale Venstre