Fjordbjerg Ager - igen igen ...

25. november 2021, 10.30

Trafik Allerførst stor tak til Gorm Wæhrens for hans ihærdighed omkring hele Fjordbjerg Ager-projektet, og ikke mindst for hans meget detaljerede beskrivelse af forløbet vedrørende sagsbehandlingen i Skive Kommune.

For mig at se er der rigtig mange gode argumenter for IKKE at etablere et lysreguleret kryds på A26 mellem rundkørslen ved omfartsvejen og Stårupbroen og mange endnu bedre argumenter for at gøre føromtalte rundkørsel firbenet og tosporet.

Et af mine bedste argumenter for den sidstnævnte løsning er, at en lysregulering vil generere trafikophobning på A26, der i myldretiden vil komme til at være generende også for rundkørslen ved Hobrovej/Østerrisvej, og det vil helt afgjort bevirke, at den del af trafikken, der skal videre ad den sydlige omfartsvej vil dreje fra ad Østerrisvej og videre ad Viborgvej til Omfartsvejen, for på den måde at omgå »trafikfælden« ved lysreguleringen.

Det vil betyde en væsentlig forøgelse af færdselen gennem Højslev, hvilket absolut ikke er ønskeligt, da vejen er forholdsvis smal, og at den er en meget befærdet skolevej.

Indlæser debat