Lokal lægeformand: "Jeg vil ikke udskrive medicinsk cannabis"

Udgivet:07. januar 2018, 21.09

Læsetid:3 minutter

Charlotte Eithz. Arkivfoto

Jacob Andersen

6 år siden

1. januar startede forsøgsordningen, som gør det muligt for praktiserende læger at ordinere medicinsk cannabis til deres patienter.

Mange syge har set frem til at kunne få lægeordineret cannabis i stedet for at skulle købe det ulovligt, men de skal ikke glæde sig for tidligt, hvis de bor i Skive.

Den lokale formand for Praktiserende Lægers Organisation i Skive, Charlotte Eithz, har nemlig ikke tænkt sig at udskrive medicinsk cannabis til sine patienter, og ifølge hende er der flere praktiserende læger, som har det på samme måde.

- Jeg kan godt forstå, hvis patienterne har været forventningsfulde, især patienter med kroniske smerter, som tænker, at det her må vi bare prøve, men jeg har ingen intentioner om at udskrive medicinsk cannabis, siger hun.

Dermed læner hun sig op ad de udtalelser, som Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin er kommet med i forbindelse med, at forsøgsordningen er trådt i kraft. Begge foreninger er modstandere af ordningen, fordi der ikke er lavet godkendte lægemiddelstudier af positive egenskaber eller bivirkningerne ved kort og langtidsbrug.

Lægemiddelstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at den type medicinsk cannabis, som patienter nu kan få ordineret, ikke er godkendt som lægemiddel. 'De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at lægerne ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin.'

Og det er en af hovedårsagerne til, at Charlotte Eithz' patienter ikke skal forvente at få stukket en recept på medicinsk cannabis i hånden, når de forlader klinikken.

- En af de største forpligtelser, vi har som læger, er, at vi ikke skal skade vores patienter. Det kan vi kun sikre os mod ved at bruge velafprøvede lægemidler. Med medicinsk cannabis vil jeg ikke kunne se mine patienter i øjnene og sige, at det her hjælper dig, og det skader dig ikke, siger hun og fortsætter.

- For det ved jeg ikke noget om.

Den lokale kreds af praktiserende læger har ikke truffet en fælles beslutning om ikke at udskrive medicinen. og Charlotte Eithz er klar over, at det kan få nogle patienter til at ønske at skifte læge, hvis de hører om en anden læge, som udskriver medicinsk cannabis.

Det er ifølge hende langt fra en optimal løsning, men en konsekvens som hun må leve med, når lovgivningen er, som den er.

- Det er ikke en situation, vi har skabt, men en situation, som er skabt af den måde, man har valgt at lovgive på. Mit indtryk er, at langt hovedparten af lægerne har det på samme måde som mig, men der er helt sikkert også nogen, som har en anden holdning, og det er dem frit for at udskrive det, siger hun.

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er de praktiserende læger ikke forpligtet til at udskrive medicinsk cannabis.

Forsøgsordningen kører foreløbigt i fire år.