DET ER DIT VALG - KV21

Impulsivt udbrud nok en gang

16. september 2021, 11.22

Carl Eiler Carlsen

ÆLDREOMRÅDET Nu er formand for udvalget for ældre, Preben Andersen, igen ude og give Skive Friplejehjem skylden for, at kommunen ikke kan få ældreplejen til at fungere. PA må jo være nervøs for hans eftermæle, derfor skal han bruge en syndebuk.

Han vil som den eneste kommune i Danmark have foretræde for ministeren angående konkurrence fra friplejehjem.

Kommunen bruger revisorfirmaet BDO som rådgiver, og har tilsyneladende ikke nogen mening selv. Jeg har aldrig oplevet et revisionsfirma, der kunne bidrage med kreative løsninger, når det handlede om gode arbejdsforhold og kundeservice, for det er det, der skal til, hvis man vil klare sig i konkurrencen med friplejehjemmet.

Jeg har flere gange forsøgt at fortælle kommunen, hvad der kunne gøres. De skal først og fremmest have reduceret bureaukratiet, det kan alle andre end mig også se. I stedet udskilte de hjemmeplejen fra plejehjemmene, det gav tre nye afdelinger, øget kørsel og dårligere driftresultat på de berørte plejehjem.

Så har de ikke formået at tilpasse antallet af boliger til det aktuelle behov, her skyldes det først og fremmest kommunens indgåelse af lejekontrakter, de har lavet evighedskontrakter, hvor der ikke er taget højde for teknologisk forældelse, eller når plejehjemmet er ubrugelig grundet manglende brandsikring.

Kommunen har også konstant talt om de mange flere ældre vi blev, men ikke taget højde for, at det ikke er alle, der vil på plejehjem, og dem der vil, vil måske ikke på plejehjem i Skive. Kommunen har i øvrigt selv kørt en kampagne der hedder »længst muligt i eget hjem«.

Kommunen har i omegnen af 40 boliger, som de betaler husleje for, men som står tomme.

Nu besøgte jeg friplejehjemmet i fredags og skal forbi igen i næste uge. Det er befriende at se et plejehjem, der fungerer, og hvor personale og de ældre trives.

Jeg tror, den vigtigste grund til det er, at alle beslutninger træffes på stedet sammen med beboere, personale og pårørende. Til sammenligning så har kommunen en stor bureaukratisk overbygning, hvor man forsøger at være perfektionist. Beslutningerne træffes altså på de bonede gulve, langt fra de ældre og personalet.

Det er meget meget vigtigt at vælgerne vælger nogle andre byrådsmedlemmer ved det kommende kommunalvalg i november, for der skal afbureaukratiseres og omstruktureres, og det kan det nuværende byråd ikke, for så havde de forhåbentlig gjort det.

Indlæser debat...