Kan nu give påbud til grundejere: Skive Kommune vil have bugt med bjørneklo

13. januar 2021, 08.16

En bjørneklo kan sætte tusindvis af frø. Skive Kommunes nye plan for bekæmpelse skal forebygge, at den invasive plante kommer til at sætte frø i Skive Kommune. Arkivfoto: Jens Kristensen

Skive Kommune har nu fået en plan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Den betyder blandt andet, at Skive Kommune nu kan give påbud til ejere af både private og offentlige områder, hvis de ikke bekæmper kæmpebjørneklo.

- Kæmpebjørneklo breder sig mere og mere. Den er giftig, og den udkonkurrerer andre, hjemmehørende arter, hvor den får lov at vokse, fortæller Nina Høj Christiansen, biolog hos Skive Kommune.

Kæmpebjørneklo er en af de mest aggressive invasive arter i Danmark. Skive Kommunes indsatsplan forpligter ejere af jord i Skive Kommune til at bekæmpe kæmpebjørneklo og motiverer dem til at lade være med at gøre det med kemikalier.

Kæmpebjørneklo trives rigtig godt på de fleste steder i Danmark. Den breder sig især langs vandløb og på engarealer. Over de seneste årtier har kæmpebjørneklo bredt sig voldsomt i Danmark.

Det er kun nogle få insekter og snegle, der vil leve under planten. Fugle og sommerfugle vil ikke leve under planten.

Ifølge Skive Kommunes nye plan skal kæmpebjørneklo bekæmpes, så den ikke sætter frø. Det betyder bekæmpelse flere gange hen over forår og sommer. Skive Kommune har sat følgende frister: Første bekæmpelse inden 1. maj, anden inden 15. juni, og tredje skal være gennemført senest 15. august.

Høringen om planen gav ikke indsigelser.

Kæmpebjørneklo er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Derfor kan kommuner lave indsatsplaner for bekæmpelse og pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo at bekæmpe planten i overensstemmelse med planen. Ejeren har pligt til at sikre at bekæmpe på en sådan måde, at der ikke sker yderligere spredning af planten - planten må ikke sætte frø.

Kæmpebjørnekloens saft gør hud ekstremt følsom over for sollys og kan give alvorlige forbrændinger. Påvirkede hudområder kan være følsomme over for sollys i årevis. Når man bekæmper kæmpebjørneklo, er det derfor vigtigt, at man undgår hudkontakt med planten.

Gartnere hos Skive Kommune bekæmper kæmpebjørneklo flere steder.

- Det er ikke nogen tung opgave, hvis man bekæmper på den rigtige måde, oplyser Tom Bøgholm Pedersen fra Skive Kommunes entreprenørgård.

Skive Kommune bruger sprøjtegift til bekæmpelse undtaget ved vandløb.

Jens Kristensen

jkr@skivefolkeblad.dk