Gyldne løfter - men hvordan?

Udgivet:13. november 2021, 08.05

Læsetid:2 minutter

Kurt Mosgaard.

Af Kurt Mosgaard Mønsted. formand for Venstre i Viborg Kommune og kandidat til Viborg Byråd Flintevej 42, Mønsted

VALGLØFTER Efter mange vælgermøder og læserbreve står det klart, at de mange kandidater til byrådet alle vil det bedste for kommunens borgere. Løfter om guld og grønne skove flyder i retning af landdistrikterne, Viborg og Bjerringbro samt til unge, ældre og meget andet.

Langt færre byrådskandidater har svar på, hvordan vi i fællesskab sikrer grundlaget for opfyldelsen af de berettigede ønsker om mere velfærd, bedre skoler og ældrepleje m.v.

En væsentlig udfordring er personale, både til offentlige funktioner og til private virksomheder. I Viborg kommune vil der blive flere tusinde færre i den arbejdsdygtige alder frem mod 2030. Virksomhederne mangler allerede nu arbejdskraft. Der er krav og ønsker om flere på hospitalerne, flere pædagoger, flere fængselsbetjente, flere læger, flere lærere og mere plejepersonale. Det skal der findes løsninger på. Jeg tror på, at løsningerne omfatter en sammenhængende indsats på flere områder. Øget inddragelse af pårørende og andre frivillige, flere uddannelsespladser til Viborg, bedre mulighed for en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet efter folkepensionen, jobs for unge efter skoletid, øgede krav og støtte til borgere uden for arbejdsmarkedet til at bidrage efter evne samt en styrket indsats for at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

En anden væsentlig udfordring er at styrke rammevilkårene for vore virksomheder. En stærkt forbedret infrastruktur i form af motorvej og opgradering af hovedvej 26 fra Aarhus til Viborg og gerne videre over Skive til Thisted vil give et markant løft for virksomhederne og muligheden for at tiltrække medarbejdere udefra. Det vil også skabe grundlaget for en øget tilflytning til både Viborg by og landdistrikterne. Det nye byråd bør lægge sig i selen for, at det lykkes.

Mulighederne er der - allerede nu er der en positiv udvikling. Senest med oprettelsen af et statslig skattecenter i Viborg, dyrlægeuddannelsen til Foulum, softwareingeniør- og sundhedskoordinator uddannelser til VIA samt Folketingets beslutning i juni om at anlægge en motorvej og forbedre hovedvej 26.

Et samarbejdende byråd med Ulrik Wilbek i spidsen har medført, at de alle de aftalte målsætninger fra sidste valgkamp og konstituering er nået - og mere til. Lad os på tirsdag i fællesskab skabe muligheden for, at også denne valgkamps gyldne løfter kan blive indfriet.