Leder: Transport-afgift rammer uretfærdigt

Udgivet:22. marts 2023, 10.12

Læsetid:4 minutter

Redaktionschef Thomas Johansen.

3 måneder siden

En ny dyster klimarapport er landet, mens regering og folketing gør sit bedste for at nå at implementere tidligere opsatte klimamål.

Det begynder i den grad at haste med at føre de handlingsplaner ud i livet, der skal gøre det muligt at nå de ønskede CO2-reduktioner.

Flertalsregeringen har muligheden for at træffe beslutninger, der gør ondt, men som er svære at komme udenom, hvis det skal lykkes at gennemføre reduktioner, som virkelig batter noget i det store klima-regnskab.

Senest har SVM-regeringen varslet, at en lastbilafgift baseret på kørte kilometer er på vej.

Det bekommer ikke branchen vel, og de tal, som flere lokale transportfirmaer har lagt frem, vidner også om, at der her virkelig bliver lagt en meget tung byrde på erhvervet. Når en lokal virksomhed ser ind i en virkelighed, hvor økonomien kan blive forringet med 10-11 millioner kr. om året, så kan det hurtigt være eksistensen, der står på spil.

Det kan være svært at være uenig i, når der lægges afgift på f. eks. rejse-aktitivet, som tilskynder danskerne til at droppe en charterrejse og tage en cykeltur ad Hærvejen i stedet.

Det er mere problematisk at ramme transportsektoren, som har en nøglefunktion i samfundet, hvor varetransporten på kryds og tværs af landet er en forudsætning for tusindvis af virksomheders daglige evne til at tjene penge hjem til sig selv de ansatte og velfærdssamfundet. Den kan man ikke lige beskære med nogle procent, uden at det får mærkbare og uønskede konsekvenser for dansk økonomi.

Det betyder naturligvis ikke, at branchen skal gå »ram« forbi. Det er heldigvis efterhånden være gået op for de allerfleste, at klimaforandringer på ingen måde kan affejes som »fake news«. Tværtimod synes prognosernes alvor at tiltage, hver gang der tilgår forskerne nu viden på området.

Transportsektoren har da også erklæret sig rede til at bære nogle tunge byrder, sådan som alle andre brancher også skal.

Men trods den alvorlige situation, bliver man også nødt til at holde sig for øje, om de tiltag, der bliver sat i værk på området, nu også får den tiltænkte effekt.

Ifølge de lokale repræsentanter for branchen, som Folkebladet har talt med i denne uge, kommer konkurrencedygtige el-lastbiler slet ikke ud på vejene i et sådant tempo og til en sådan pris, at de vil være et reelt alternativ for virksomhederne, når den nye afgift bliver indført. Så den enkelte transportvirksomhed vil reelt ikke kunne gøre ret meget andet end at punge ud uden at kunne iværksætte initiativer, som nedbringer udledningen af CO2.

Her må der kunne findes smartere løsninger, selv om tiden er knap.

En noget mindre afgift end den foreslåede kunne for eksempel bruges til at give en form for puljetilskudsordning for virksomheder, der tør gå forrest med investering i el-lastbiler.

Med det nuværende forslag bliver virksomhederne i stedet først nødt til at punge store beløb ud til en dyr afgift, inden de i et forsøg på at stoppe blødningen skal købe nye el-lastbiler, som endnu ikke har en optimal rækkevidde, og samtidig indebærer en markant øget nypris-omkostning i forhold til de traditionelle.

At 2030 for snart nogle år siden blev sat som deadline for udfasning af nye benzin- og dieselbiler kunne - og kan - måske nok virke sendrægtigt i forhold til de akutte behov, vi står overfor på klimafronten. Men el-nettets udbygning og de private husholdningers økonomi sætter også grænser for, hvor hurtige skridt vi kan løbe med.

Kostbar tid er blevet tabt igennem årtier med fodslæberi og decideret obstruktion fra lande, som ikke var villige til at gå på kompromis med væksten for at sætte valuta ind på klimakontoen. Det er svært at acceptere, men den tid kan nu engang blive svær at indhente.

Nu vokser forståelsen for, at der skal handles. Men der skal stadig handles med omtanke og retfærdighed. Og fra det midt- og vestjyske område må det trods alt være på sin plads at advare mod en geografisk skævvredet kørselsafgift for lastbiler baseret på kørte kilometer.

Alt tyder på, at de lokale virksomhedsejere, som trods stor afstand til motorveje, vælger at lægge deres virksomheder blive her i området, kommer til at betale dyrt for den loyalitet. Transportbranchens nødvendige bidrag til klimaforbedringer må kunne skrues mere retfærdigt sammen.

TJ

Indlæser debat