Erling blev biavler ved et tilfælde: Nu har han 30 bi-familier

Slyngning af honning årgang 2021 bliver flere steder forsinket. Et køligt forår skubber til det hele. Men det går nok alligevel, mener erfaren biavler fra Thise

1. juni 2021, 16.00

Når endelig solen skinner, er bierne hurtige til at sværme af sted. De skal have samlet nektar og pollen. I mere end 40 år har Erling Nielsen-Englyst fra Nørre Thise været biavler og fulgt med i biernes forunderlige verden.

BIAVL Har du tænkt over, hvad du vil gøre, hvis en bisværm flytter ind i din mur?

Måske har du allerede prøvet det og er lykkedes med at få bierne sendt af sted til andre lokaliteter.

For Erling Nielsen-Englyst begyndte et langt liv med bier, da en sværm for over 40 år siden slog sig ned i en lademur.

Han tog det nærmest som et tegn på, at han skulle være biavler. Og i dag har han i alt 30 bifamilier. De svæver rundt fra stader i en bivenlig skov ved hjemmet i Nørre Thise og ved det gamle digterhjem, Jenle, i Østsalling. Men Erling har også stader langs den jyske vestkyst, hvor et særligt område i Nationalpark Thy er populært.

Håbefulde væsner...

Læs denne artikel

- og alle andre på Skive Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

ALLE ARTIKLER I 24 TIMERAdgang til alle artikler

skivefolkeblad.dk

Adgang til alle artikler

Adgang til alle artikler

Digital

ALLE ARTIKLER + E-AVIS

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

×

Derfor er nyheder - ikke - gratis

Skive Folkeblad vil være bedst til at informere og skabe debat om vores egn.
Folkebladet har en mangfoldig dækning af det lokale liv: Borgernes liv, joblivet, det politiske liv, kultur-og sportsliv, mennesker og livsstil, naturens liv, kriminelt liv og mange andre liv.

Og det kræver mandskab og dygtige journalister, når Skiveegnens nyheder skal findes og skrives. Digitale nyheder kræver derudover, at vi konstant udvikler avisens platforme, så læserne til stadighed får serveret nyhederne på en tidssvarende måde. Derfor er det ikke gratis at få adgang til den bedste nyhedsdækning af hele Skiveegnen.

Vi er lokale med vilje - og den gode nyhed for dig er, at det faktisk er billigt at komme i gang med et abonnement. Vi har et godt tilbud til nye kunder, der - ligesom os, brænder for at følge med i alt, hvad der sker på Skiveegnen. Så skal du ikke nøjes med nogle få nyheder. Eller overskrifter. Og så kan du tale med om det, der sker!