Leder: Forbedret sundhedshus til Skive

28. oktober 2021, 10.03

Chefredaktør Ole Dall.

Borgerne i Skive har gennem 30-40 år oplevet at først Viborg Amt og senere Region Midtjylland havde travlt med at centralisere alt hvad man kunne, og på sygehusområdet kostede det dyrt for den blanding af nærhed og kvalitet, som mange med rette satte pris på.

Fødsler og visse operationer var engang en naturlig del af sygehuslivet i Skive, men skridt for skridt blev der lukket ned og flyttet afdelinger og opgaver.

Det er klart, at der en specialisering på sygehusområdet, og hvis man f.eks skal have en kompliceret hjerteoperation, giver det mening at få det foretaget i Aarhus, hvor specialisterne er, og hvor erfaringen er til stede. Men der blev centraliseret meget og lukket ned i et omfang i Skive, der var ganske urimeligt. Nu svinger pendulet så lidt den anden vej.

S-regeringen spillede i går ud med planer om op til 20 nye såkaldte nærhospitaler, og Skive - og Nykøbing Mors - er på listen over de byer, som påtænkes at få et sådant nærhospital. Hospital er nok et stort ord, for indlæggelser og operationer er næppe på dagsordenen. Det er naturligvis et skridt i positiv retning, hvis sundhedshuset får flere opgaver. Der er ikke udsigt til en tilbagevenden til »gyldne« tider, men selvfølgelig er det godt, hvis nye opgaver kommer til Skive, og det bliver Sundhedsstyrelsen, der skal beskrive, hvilke funktioner, der kan flyttes til nærhospitalerne. Det er formentlig en god idé, som kan forhindre, at det bliver en ny »kampzone« i Region Midtjylland.

Diverse opfølgningsforløb for mennesker med kroniske sygdomme, kontrolbesøg, opfølgning på diabetes 2 forløb, søvnklinik m.v. blev her i avisen i går nævnt som mulige opgaver, og meget mere kan komme i spil. Som regionsmedlem Claus Kjeldsen (S) udtrykte det, vil nærhospitalet også være til gavn for dem, der i dag skal køre langt for en kontrol. Det skal så bare huskes, at borgerne forventer fuld indsigt og viden hos dem, der skal udføre opfølgning og kontrol. Det skal være af samme standard, som dér hvor kontrollen foregår i dag.

Også den tidligere regering havde tanker om mere nærhed i løsningen af sygehus-opgaver, og selvom der nu er valgkamp, er der grund til at håbe, at der kan komme realiteter ud af planerne. Efter valget. Det bliver godt at se mere konkrete forslag. Det er næppe tilfældigt, at udspillet kommer midt i valgkampen...

Skive Sundhedshus har opgaver, som løses fint, men meget er unægtelig flyttet til ikke mindst Viborg. Forhåbentlig kan også store og spændende opgaver flyttes til Skive, og det vil være glædeligt, hvis det dermed også ender med ekstra arbejdspladser til gavn for kommunen.

Når det gælder statslige arbejdspladser, uddannelser, sygehusområdet, grøn omstilling, mediedækning og udvikling i Danmark i det hele taget, blæser der mildere vinde set med provinsens øjne. Under den tidligere regering - og fortsat under den nuværende - er der voksende forståelse for det budskab, som nu gennem flere år også har lydt på Skivemødet om et Danmark i bedre balance.

Netop et Danmark i bedre balance er i høj grad, hvad der er brug for. Også til gavn for Skiveegnen. Og fint hvis et forbedret sundhedshus - sammen med andre initiativer - også kan bidrage til den bedre balance.

O.D.

Indlæser debat