Fur

Politisk flertal underkendt: Klagenævn siger nej til skydebane

28. april 2021, 21.16

Det vil være ulovligt at anlægge en skydebane i denne tidligere molergrav. Sommerhusejerne kan gå rettens vej, hvis politikere ikke accepterer klagenævnets afgørelse. ?Arkivfoto: Steen Don

Det er ulovligt at anlægge en skydebane i en tidligere molergrav på Fur, som Fur Jagtforening vil anlægge.

Det har Planklagenævnet afgjort.

Afgørelsen er kommet, efter Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø med tre stemmer mod to i oktober 2019 tillod anlæg af skydebanen.

Det skete blandt andet på baggrund af anbefaling fra Skive Kommunes ø-udvalg. Molergraven ligger tæt på et sommerhusområde ved Furs nordøstlige kyst, og sommerhusejere klagede over tilladelsen til Planklagenævnet.

Sommerhusejernes klager indeholder flere forhold. Blandt dem er, at sommerhusejere ikke er repræsenteret i Ø-udvalget.

Men Planklagenævnet kunne omgøre Skive Kommunes tilladelse uden at gå ind i alle elementer af klagerne.

Planklagenævnet vurderer, at tilladelsen er ulovlig alene i forhold til Planloven, da en tilladelse til en skydebane på stedet vil være i strid med miljø- og planlægningsmæssige hensyn, Skive Kommune skal tage.

Nævnet lægger blandt andet vægt på, at skydebanen skal placeres blot godt 300 meter fra et sommerhusområde, Skive Kommune selv har udlagt, og i et område med væsentlige rekreative interesser.

Nævnet lægger også vægt på, at en skydebane på stedet ligger uden for de rammer for stedet, Skive Kommune selv har givet i kommuneplanen, hvor Skive Byråd har meddelt »væsentlige landskabelige og naturmæssige beskyttelsesinteresser« i området. Desuden ligger området inden for kystbeskyttelseszonen. Klagenævnet vurderer også, at en tilladelse til at etablere en skydebane på stedet vil give en risiko for præcedens - at andre kan kræve det samme i et tilsvarende beskyttet område.

- Embedsmændene i Skive Kommune har oplyst det, de skulle. Det var først, da politikere begyndte at blande sig, det gik galt, siger Toke Larsen, Skive, der ejer sommerhus i området.

Jens Peder Hedevang (V) er formand for Udvalget for Teknik og Miljø, og han stemte for at give Fur Jagtforening tilladelse til at etablere skydebanen.

- Flertallet mener, at en skydebane kan etableres i molergraven uden problemer. Det vil ikke ødelægge naturen, at en skydebane etableres i en tidligere molergrav, siger Jens Peder Hedevang.

- Jeg synes slet ikke, at en skydebane hører hjemme i sådan et sommerhus- og naturområde. Der er skydebaner i Skive Kommune med ledig kapacitet. Dem kan jægerne på Fur bruge de få dage om året, de har brug for at skyde på bane, mener Anders Bøge (SF), næstformand for Udvalget for Teknik og Miljø - han stemte imod den nu omgjorte tilladelse.

For Fur Jagtforening er Planklagenævnets afslag på tilladelse til skydebanen så ny, at foreningen endnu ikke har drøftet den.

- Men det ser ud til, det er op ad bakke, siger Svend Aage Jacobsen, næstformand for Fur Jagtforening.