Kære politikere, husk nu jeres løfte hele vejen igennem processen

Udgivet:25. maj 2023, 07.19

Læsetid:2 minutter

Susanne Hededal Veile skriver om strukturdebatten og dialogen med borgerne om bl.a. vuggestue og dagpleje

Af Susanne Hededal Veile. Sølvvej 45 Thorum, 7870 Roslev

STRUKTUR Tilbage da politikerne åbnede strukturdebatten, var der lagt op til en åben og involverende proces, hvor borgerne ville blive hørt. Et konsulent firma havde stillet nogle regnestykker op, som vi på indkaldte borgermøder skulle diskutere.

Mit indtryk fra disse borgermøder var, at der var politisk velvilje til, at lytte til hvad der kom frem på møderne.

Flere gange hørtes det på møderne, at borgerne så regnestykket meget anderledes end det blev stillet op af konsulent firmaet. Mit indtryk er faktisk at politikerne har taget dette til efterretning, og at de derfor har lavet nye regnestykker.

Men her opstår der i min optik et brud på det oprindelige løfte om en åben og involverende proces.

Skolelukninger som var et stort emne på borgermøderne, er helt fjernet. Nu kigges der hovedsagelig på »kloge kvadratmeter« og Fursund står til at miste en velfungerende dagpleje. Præmissen for debatten er en hel anden. Men den involverende dialog mellem politikere og borgerne er der pludselig ikke længere.

Jeg sidder tilbage med en undren.

Hvor er argumenterne for at nedlægge noget velfungerende?

Glade ansatte, tilfredse forældre og børn i trivsel. Og så endda til en lavere pris pr barn, både for forældrene og for kommunen.

Kloge kvadratmeter, men der betales jo ikke husleje til dagplejen. Så der er ingen penge sparet på huslejeudgifter her?

Skal der oprettes en vuggestue, bør det blive som et supplement til de eksisterende muligheder for pasning.

Så udvider vi mulighed for diversitet, og dermed grundlaget for at tiltrække nye familier til egnen?

Det har aldrig været vigtigere for Skive Kommune at være tiltrækkende for tilflytning, så lad os da for alt i verden ikke afvikle, men udvikle i de skønne områder vi har i kommunen.

Vi har lidt længere til naboerne herude. Men afstanden til trods, så er der menneskelig nærhed og sammenhold.

Jeg kunne drømme om et nytænkende samarbejde mellem den eksisterende dagpleje og en nyoprettet vuggestue.

Der er så mange kreative muligheder, så lad os sammen udfolde disse, fremfor at lukke noget ned.

Så kære politikere, husk jeres løfte fra starten af denne proces, og find atter plads til borgerdeltagelse. Det er i alles bedste interesser med en åben dialog.

Jo flere man er til at få de gode ideer, jo større er chancen for at finde de holdbare løsninger.

Indlæser debat