Forstår ikke en Pind om atomaffaldet

10. juni 2017, 09.00

Skive Folkeblad har i årevis tæt fulgt planerne om placering af Danmarks atomaffald - lige siden daværende sundhedsminister Bertel Haarder (V) lancerede seks steder i landet - herunder Thise-området og Skive Vest-området - som mulige placeringssteder for et nedgravet atomaffaldsdepot.

Alt for meget lukkethed har præget forløbet, men takket været borgergrupper og kommuners indsats - samt folketingsmedlemmer med udsyn - er det lykkedes at bevæge det politiske system i retning af at erkende, at selvfølgelig skal man ikke grave Danmarks atomaffald ned i afgrunden og håbe det bedste - vel vidende at også eksperter er enige om, at der vil komme udsivning fra atomaffaldet. Det sidste er også sket i Tyskland, hvor man nu står med en kæmpe regning for at få atomaffaldet gravet op igen...

I stedet for nedgravning er der kommet fokus på den hollandske løsning med et såkaldt mellemlager på overfladen, hvor atomaffaldet så - under overvågning - kan placeres i 60-80 år. Herefter kan for Danmarks vedkommende en holdbar, permanent løsning i Danmark eller udlandet vælges. Da det næppe vil være en populær løsning at flytte atomaffaldet taler meget for, at atomaffaldet bliver på Risø i en mellemlagerløsning - eventuelt på et forhøjet jordområde så heller ikke eventuel stormflod kan blive et problem.

Helt tydeligt er det imidlertid, at sagen om atomaffaldet er en varm politisk sag. Desværre medfører det også på helt urimelig vis, at hemmelighedskræmmeri, manglende åbenhed og manglende politisk handlekraft præger forløbet. Som omtalt i Skive Folkeblad i går har Uddannelses-og Forskningsministeriet nu helt mørkelagt information om den tværministerielle arbejdsgruppe, der for længe siden blev færdig med en rapport om atomaffaldet. Søren Pind (V) er nu minister for området, og det er helt urimeligt, at han ikke sikrer information om rapporten og om det videre forløb. Skive Folkeblad havde stillet ministeriet nogle enkle spørgsmål om sagen, men vi mødes med en lukkethed, som var det et ministerium i det gamle Sovjetunionen, der var tale om...

Det er helt uholdbart, og heldigvis er der politikere - herunder Skive-kredsens Andreas Steenberg (R) - der nu vil presse på for at få reelt information og handling fra ministeriet. Søren Pind burde som minister og politiker heller ikke kunne leve med den nuværende slendrian og mørklægning i ministeriet.

Heldigvis har Pinds minister-partifæller Kristian Jensen og Inger Støjberg klart talt for, at atomaffaldet ikke skal graves ned men at der skal findes en løsning med et mellemlager.

Søren Pind og hans ministerium bør nu forstå, at deres urimelige og lukkede holdning til den seneste rapport om atomaffaldet - og den manglende handlekraft - er helt uacceptabel. Ikke mindst for de seks steder i Danmark - heraf to på Skive-egnen - der chokerende var valgt som mulige placeringer af nedgravet, udsivende atomaffald. Afklaring er påtrængende.

O.D.