Salling Bank fusionerer med Sparekassen Vendsyssel

23. september 2020, 09.03

Salling Bank A/S og Sparekassen Vendsyssel fusionerer.

Bestyrelserne i Salling Bank A/S (»Banken«) og Sparekassen Vendsyssel (»Sparekassen«) har indgået aftale om at søge en fusion mellem de to pengeinstitutter med Sparekassen som det fortsættende pengeinstitut.

Det skriver Salling Bank i en pressemeddelelse.

Det fremgår også, at »Hensigten med fusionen er at skabe et større og stærkere lokalt funderet pengeinstitut med en ledende markedsposition i Nordjylland og området omkring Limfjorden, Skive og Mariagerfjord«. Og at »Fusionen indstilles til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i banken og et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen. Bankens bestyrelse anbefaler, at alle aktionærer stemmer for fusionen ved den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har fået forhåndstilsagn fra de tre største aktionærer i Banken, der repræsenterer cirka 48 procent af Bankens aktiekapital, som alle har tilkendegivet, at de vil stemme for fusionen«.

Administrerende direktør i Salling Bank Peter Vinther Christensen stopper i forbindelse med fusionen.

Vi opdaterer ...