Akutlægebiler og det videre forløb

Udgivet:14. september 2023, 12.22

Læsetid:3 minutter

Ib Bjerregaard.

Af Anders G. Christensen Anne Marie Søe Nørgaard og Ib Bjerregaard. Venstres budgetforhandlere i Region Midtjylland

POLITIK Med årets budgetlægning i Region Midtjylland havde vi som politikere en bunden opgave. Det skulle ske store omprioriteringer og dermed besparelser på flere områder - for at skaffe plads til dækning af udgifterne til bl.a. medicin og borgernes konsultation hos praktiserende læger.

Et af sparetemaerne var akutbiler. Når det kom op, er det fordi vi i Region Midtjylland sammenlignet til det øvrige land har mange flere end andre. Vi endte derfor med at vedtage et niveau, der er som i region Syddanmark, der er den region, vi ligner mest. Det betyder 4 færre akutlægebiler. Det giver en besparelse på 30-35 mio. Vi har accepteret det, da der siden regionen indførte akutlægebilerne, er sket en meget positivudvikling på området, hvor ambulancebehandlere og paramedicinere i dag med ny teknologi opkobles til lægen i akutafdelingen – for derved at få sparring og gode råd til foreløbig indsats på skadestedet – ligeledes er der siden vi vedtog antallet af biler kommet helikoptere til, der flyver rigtig meget til de områder i regionen, der ligger længst fra akuthospitalerne.

Placeringen af de 6 tilbageblevne akutlægebiler blev også drøftet. Den faglige anbefaling var, at have dem ved akuthospitalerne.

Venstre tilgang til forliget er, at vi I de kommende 2 måneder går udredt temaerne konkret og set på de høringssvar, der kommer. Her får vores faglige folk mulighed for, at forklare deres faglige anbefalinger under forligsdrøftelserne. For som lægmænd kan vi sagtens følge de kritiske røster, der stiller spørgsmål ved bilernes placering. Var det ikke bedre at placere akutlægebilerne i de områder, der har langt til akuthospitalet? I venstre har vi ingen forudfattet mening om den del, det må bero på, hvor de redder flest liv og sikrer hurtig behandling uden store senfølger. Den del får vi udledt fagligt i de kommende måneder og skulle det vise sig, at akutlægebilerne kan gøre lige så stor nytte ved at flytte dem fysisk fra en placering i byerne med akutsygehuse til andre lokationer, så ser vi fordomsfrit på det. En reduktionen i antal og en besparelse på 30-35 mio. er det vi har aftalt og det løber vi ikke fra.

Samme tilgang gælder i de andre temaer. Budgetprocessen gik meget stærkt, derfor bliver der også nogle spændende drøftelser de kommende par måneder, hvor de enkelte temaer skal udredes. Og giver den udredning anledning til justeringer vi i forligspartierne kan blive enige om, så skal vi da forfølge dem. Det er en af grundene til, at Venstre skrev under på forligets tekst. Meget skal konkretiseres frem til 20. december og her har vi i Venstre det bedst med at sidde med ved bordet og gøre vores indflydelse gældende. Og vi er sikre på, at vi sammen med andre partier kan opkvalificere beslutningsgrundlaget, vi havde under drøftelserne i tirsdags og at alle er klar til justeringer, hvis de bliver til gavn for regionens borgere. Men overordnet skal vi have et budget i balance – også selv om vi alle mener, der burde være flere penge til rådighed. Som ansvarlige regionspolitikere, ser vi ikke anden mulighed end at gøre det bedst mulig indenfor de økonomiske rammer vi får fra regering og folketing.

Indlæser debat