Vi skal være sammen om læring

Udgivet:09. august 2022, 13.47

Læsetid:2 minutter

Stine Esther Christensen skriver om et nyt læringsinitiativ på Resen Skole. Arkivfoto: Lars Rasborg

Af Stine Esther Christensen. byrådsmedlem for Socialdemokratiet Vestervænget 12A, 7800 Skive

UNDERVISNING Vi skal være sammen om læring.

Derfor er det også med store glæde, at der for 4.c på Resen Skole venter en ny og spændende skolegang for dens 21 elever, deres lærere, pædagoger og forældre. Jeg er stolt af, at vi i Skive Kommune forsøger os med at udfordre måden at gå i skole på, og jeg er stolt af at 21 elevers forældre, er med på at udfordre de eksisterende rammer i folkeskolen.

Men det er også nødvendigt, at vi gentænker måden vi lære på, måden vi er sammen på og måden vi går i skole på. Stadig er der alt for mange, som ikke får sig en uddannelse. Det er vi nødt til som samfund at tage alvorligt, og det er vi som politikere nødt til at handle på. Faktisk er det kun 67% af dem der går i almenklasse der får sig en uddannelse, hvor det for elever der har gået i specialklasse, kun gælder 33 procent.

At man på Resen Skole nu har etableret en SOL-klasse (Sammen Om Læring), hvor man tager det bedste fra specialområdet og sætter i spil med det bedste fra almenområdet og derved skaber et fælles tredje, det syntes jeg understøtter, at vi i Skive Kommune tager problematikken alvorligt og ønsker at give eleverne i folkeskolen de bedste betingelser her i kommune. I SOL-klassen er der planlagt tolærerordning på alle timer og det ved man fra erfaringer andre steder, netop er med til at øge muligheden for mere tid til den enkelte, mere tid til fagligfordybelse, mere arbejdsro samt et bedre klassemiljø.

Nu har vi iværksat et spændende initiativ i 4.c og naturligvis, skal vi løbende bruge erfaringer herfra til gavn og glæde for resten af Skive Kommunes elever.

Derfor bliver det også spændende at følge, hvordan eleverne undervejs i 4.c på Resen skole profiterer af de nye rammer. For mig er det ikke vigtigt om eleverne i 4.c kommer til at stå med en afgangseksamen i hånden der er fyldt af høje karakterer, men det er vigtigt for mig, at når de går ud af 9. klasse, at de fuldt ud har troen på sig selv, har opdaget hvad de er gode til, ved at de alle har noget at bidrage og ikke mindst, har mod på uddannelse - uanset.

Indlæser debat