Ny dieseltank på søsportshavn

10. december 2019, 15.36

Næsten alle både i Søsportshavnen er forsynet med en motor. Det kræver brændstof, og dieselmotorerne skal endda helst have marinediesel. For år tilbage var der en dieseltank på havnen. Den var placeret lige ved mastekranen. Den blev på et tidspunkt fjernet, men så blev der heldigvis etableret en dieseltank på værftet lige syd for havnen. Efterfølgende er der kommet en fin dieseltank i havnen på Fur. Endelig er der nok mange, der på vejen ud af fjorden tanker i Aalborg.

Nu har bestyrelsen for Skive Søsportshavn indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med etablering af et nyt tankanlæg på havnen som eneste punkt på dagsordenen. Der kan naturligvis være god mening i at spørge havnens brugere, om de synes, at det er en god idé at investere i et sådant anlæg.

Det er også fint, at bestyrelsen fortæller bådejerne, at et sådant tankanlæg enten kan etableres med en tank over jorden eller med en nedgravet tank. Til gengæld forekommer det i nogen grad uforståeligt, at bestyrelsen i den efterfølgende redegørelse fortæller, at et tankanlæg over jorden skulle være umuligt at etablere, bl.a. fordi det vil forudsætte en sagsbehandling i Skive Kommune på mindst 1½ år samt en ny planlov som en flerårig proces. Disse udsagn har jo ikke bund i virkeligheden og må enten skyldes bestyrelsens manglende kendskab til sagsbehandling eller at man allerede har truffet beslutning om en nedgravet tank. En beslutning som i øvrigt næppe er optimal i relation til miljøet.

Være bliver det, når det af dagsordenen for generalforsamlingen fremgår, at der hverken kan stemmes om hvorvidt der overhovedet skal etableres et tankanlæg eller om dette i givet fald skal placeres over eller under jorden. Der kan alene stemmes om, hvorvidt bestyrelsen kan disponere op til kr. 900.000 af havnens midler til etablering.

Det forekommer tillige lidt mærkeligt, at sagen skal gennemføres som en hastesag fordi et tilsagn fra en unavngiven fond om betaling af 25% af udgifterne, dog max kr. 200.000 er betinget af, at tankanlægget er etableret inden d. 31. Marts 2020. Hvilken fond stiller dog et sådant krav?

Endelig er et ganske væsentlig punkt, som ikke er belyst i det fremsendte materiale, hvor en sådan tank skal placeres og hvordan man kan opnå både tilgængelighed og den nødvendige sikring imod hærværk.

Ejvind Alf Jensen,

arkitekt m.a.a. og sejler,

Skovbakken 2,

7800 Skive