Kan man bare gøre som man vil i Viborg Kommune?

Udgivet:22. oktober 2021, 15.32

Læsetid:2 minutter

Tastum Sø set fra Kardybvej ARKIVFOTO

Af Gert Madsen. Kardybvej 8 7850 Stoholm

RØRLÆGNING Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø modtog d. 27/9-21 et høringsbrev fra Viborg Kommune, hvor Tastum Landvindingslag ansøger om at rørlægge et stykke kanal på Søvangs jord i Tastum Sø. I brevet står bl.a: “Rørene er på ansøgningstidspunktet lagt ned i kanalen og behandlingen af projektet efter vandløbsloven, er derfor en retslig lovliggørelse af anlægget”. På almindelig dansk betyder “retslig lovliggørelse”, at man dispenserer for eller lovliggør en ulovlig handling.

Det er da ikke i orden at starte på en rørlægning, som man ikke har fået tilladelse til forinden! Det er da heller ikke i orden, at Viborg Kommune lægger op til en lovliggørelse med tilbagevirkende kraft! Og slet ikke, hvis man kender lidt til historikken omkring Tastum Sø…

Tilbage i 2013 på et udvalgsmøde d. 20/6 fulgte et flertal i Klima- og Miljøudvalget forvaltningens anbefaling om at melde afslag til rørlægning af 14 km. sidekanaler i Tastum Sø med følgende begrundelser:

1. Det konfliktede med vandløbslovens hensyn og kommuneplanernes hensigterklæring.

2. Kvælstof- og fosforudvaskningen ville øges i Skive Fjord.

3. Frygt for præcedens for fremtidig administration af vandløb.

4. En evt. genetablering af Tastum Sø vil blive fordyret i form af kompensation til lodsejerne.

Den tørlagte Tastum Sø er et lavbundsområde og udpeget som potentielt vådområde af både Skive og Viborg Kommune. Viborg Kommune skriver i deres kommuneplan for 2017-29, at »Sådanne områder skal friholdes for byggeri og anlæg, som kan vanskeliggøre tilbagevenden til naturtilstanden.« Anlæg må efter vores opfattelse også omfatte rørlægning af kanaler i Tastum Sø.

Selvom det kun er et lille stykke kanal, der ansøges om denne gang, er princippet det samme. Og begrundelserne fra 2013 må efter vores mening stadig gælde. Hvis lovliggørelsen bliver en realitet, frygter vi, at det danner præcedens for, at den øvrige rørlægning af Tastum Sø kan komme ind ad bagvejen. Så vi håber da, at både embedsmænd og politikerne i Viborg Kommune er tro mod deres tidligere anbefalinger og beslutning samt den gældende kommuneplan.