Kæmpe donation: Fond giver 20 millioner kroner til GreenLab-forskning

Donation giver Skive Kommunes massive satsning på den grønne erhvervs- og forskningspark i Kåstrup store mulighede

7. juni 2021, 07.17

I marts markerede Danmarks Teknisk Universitet og GreenLab Skive første gang det samarbejde, som nu med en donation fra VILLUM FONDEN har fået et markant løft. Fra venstre ses Lars Christoffersen, dekan hos DTU, Anders Bjarklev, rektor hos DTU, og Christopher Sorensen, administrerende direktør for GreenLab Skive. Arkivfoto: Steen Don

GREENLAB VILLUM FONDEN har valgt at bevilge 20 millioner kroner til forskning med udgangspunkt i GreenLab Skive over tre år.

Pengene skal fremme arbejdet med at gøre GreenLab Skive til en ny national forsknings- og demonstrationsplatform for grøn og bæredygtig energi. Flere universiteter med Danmarks Teknisk Universitet, DTU, i spidsen skal medvirke.

Forsknings- og demonstrationsplatformen bliver indviet mandag eftermiddag med deltagelse af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og repræsentanter fra DTU, GreenLab Skive og VILLUM FONDEN.

Læs også
GreenLab Skive bliver testzone: Friere rammer til afprøve og udforme fremtidens energi

- Vi markerer et nyt stort skridt i samarbejdet mellem DTU og GreenLab Skive, hvor vi vil skabe et inspirerende miljø for studerende, forskere og virksomheder, der i fællesskab arbejder for at fremskynde den grønne omstilling. Med en ny national forsknings- og demonstrationsplatform på GreenLab Skive får vores forskere og studerende unik adgang til at teste, udvikle, optimere og demonstrere projekter inden for energioptimering og -lagring. Samarbejdet vil give vores studerende mulighed for tæt kontakt med virksomheder og eksperter fra hele landet. Desuden håber jeg, at forskningsaktiviteterne bliver trædesten til større nationale og internationale projekter, som kan løse nogle af de bæredygtighedsudfordringer, ikke blot Danmark, men hele verden står over for, siger DTU’s rektor Anders Bjarklev.

Læs også
Underskuddet er vokset hos GreenLab Skive A/S det seneste år
+Abonnement

DTU og GreenLab Skive indgik i februar en aftale, der rummer ambitioner om både uddannelse og flere fælles nationale og internationale forsknings-, innovations- og demonstrationsprojekter med rod i GreenLab Skive. Den aftale udvides nu. DTU får en ledende rolle i arbejdet.

- Den nye bevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at accelerere GreenLabs forskningsprogram. Samarbejdet med de danske universiteter er den motor, der skal sikre, at GreenLabs grønne løsninger kan skaleres. Vi har et koncept, der kan gentages over hele verden og åbne døren for et nyt grønt eksporteventyr. Samarbejdet med universiteterne er afgørende for planen om at bringe teknologierne fra demonstration til stor skala, siger, Christopher Sorensen, administrerende direktør for GreenLab Skive.

Samarbejdet involverer foruden DTU også universiteterne i Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet. Visionerne, potentialet og samarbejdet falder godt i tråd med VILLUM FONDENs værdier.

- VILLUM FONDEN har i mange år prioriteret aktiviteter, der på forskellig måde adresserer klima- og energiudfordringerne. En væsentlig del af vores støtte er sket i form af finansiering af nysgerrighedsdrevet grundforskning ved de danske universiteter, siger bestyrelsesformand Jens Kann-Rasmussen, VILLUM FONDEN.

Læs også
Greenlab gør klar til udvidelse: Naboer frygter at blive stavnsbundet
+Abonnement

DTU og GreenLab Skive arbejder allerede sammen om blandt andet energilagring i form af Power-to-X, som gør det muligt at lagre energi fra vind og sol - etablering af et anlæg forventes at gå i gang i løbet af 2021. Power-to-X vil blandt andet gøre det muligt at bruge energi fra vind og sol til transport, som klimamæssigt er tung på grund af udledningen af CO2 som følge af fossile brændstoffers næsten totale dominans inden for især tung transport.

Om VILLUM FONDEN

Villum Fonden er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.

I 2020 uddelte Villum Fonden 752 millioner kroner.

Fonden blev stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. Villum Fonden er hovedaktionær i VKR Gruppen.

Fonden er i familie med Velux Fonden, som Villum Kann Rasmussen stiftede i 1981.

Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

I 2020 uddelte Velux Fonden 314 millioner kroner. De to fonde uddelte således knap 1,1 millarder kroner sidste år.

Indlæser debat...