Hver femte har meldt sig ud: Uro og Støjberg-sag har kostet Venstre medlemmer

Næsten hvert femte medlem har forladt vælgerforening i Fjends i protest mod landsledelsen

29. maj 2021, 05.25

Byrådsmedlem Claus Clausen (V) er ny formand i Vestfjends Venstre. Han afløser Kurt Østergaard, der valgte ikke at genopstille efter mange års tro tjeneste. Pressefoto

POLITIK Deltagerne blev lokket med bøf og æblekage, da Venstre i henholdsvis Østfjends og Vestfjends tirsdag den 25. maj holdt fælles generalforsamling i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

I alt 20 deltagere kunne udover at redde sig aftensmaden lade sig underholde af politiske indlæg fra regionsrådsmedlem ...

Læs denne artikel

- og alle andre på Skive Folkeblad fra kun 1 krone

24 Timer

ALLE ARTIKLER I 24 TIMERAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

skivefolkeblad.dk

Adgang til alle artikler

Adgang til alle artikler

Adgang til debat

Adgang til Læserklubbens fordele

Digital

ALLE ARTIKLER + E-AVIS

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til fordele hos Læserklubben

×

Derfor er nyheder - ikke - gratis

Skive Folkeblad vil være bedst til at informere og skabe debat om vores egn.
Folkebladet har en mangfoldig dækning af det lokale liv: Borgernes liv, joblivet, det politiske liv, kultur-og sportsliv, mennesker og livsstil, naturens liv, kriminelt liv og mange andre liv.

Og det kræver mandskab og dygtige journalister, når Skiveegnens nyheder skal findes og skrives. Digitale nyheder kræver derudover, at vi konstant udvikler avisens platforme, så læserne til stadighed får serveret nyhederne på en tidssvarende måde. Derfor er det ikke gratis at få adgang til den bedste nyhedsdækning af hele Skiveegnen.

Vi er lokale med vilje - og den gode nyhed for dig er, at det faktisk er billigt at komme i gang med et abonnement. Vi har et godt tilbud til nye kunder, der - ligesom os, brænder for at følge med i alt, hvad der sker på Skiveegnen. Så skal du ikke nøjes med nogle få nyheder. Eller overskrifter. Og så kan du tale med om det, der sker!