Leder: Var det hele bare Mogens Jensens skyld..?

Udgivet:25. marts 2023, 06.21

Læsetid:2 minutter

Foto: Steen Don

2 måneder siden

Skal hele ansvaret for mink-skandalen tørres af på tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S)?

Sådan ender det forhåbentlig ikke, men spørgsmålet melder sig efter gårsdagens udvikling. Statsministeriet har nu tilbagekaldt den advarsel, som departementchef i ministeriet, Mette Frederiksens højre hånd, Barbara Bertelsen, tidligere havde fået for sin rolle i minksagen. Det sker efter en indstilling fra den såkalte Medarbejder-og Kompetencestyrelse.

Også Justitsministeriets departementchef, Johan Legarth, og en afdelingschef i samme ministerium bør ifølge styrelsen have irettesættelser trukket tilbage.

Minkkomissionen havde ellers vurderet at 10 embedsmænd havde gjort sig skyldige i tjenesteforseelser af et omfang, så der var grundlag for tjenestemandssager, men sådan gik det ikke. En forhørsledelse med blandt andre tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen har tidligere slået fast, at rigspolitichef Thorkild Fogde ikke har begået tjenesteforseelse, og at der derfor ikke er grundlag for at straffe ham.

Den såkaldte forhørsledelse mener ikke - i modsætning til Minkkomissionen - at de udmeldinger om aflivning af mink der kom på pressemødet 4. november 2020, og de efterfølgende pressemeddelelser, kan karakteriseres som en instruks.

Det seneste forløb ænder ikke på det grundlæggende i skandalen - at alle danske mink blev besluttet aflivet uden lovgrundlag. Dertil kommer at både Minkkommissionen - og diverse corona-eksperter som f.eks Jens Lundgren - har fastslået, at der var en alt for forceret beslutningsproces i regeringens top om aflivningen. Og Jens Lundgren har talt for, at man et par dage efter beslutningen om aflivning var klar over, at der alligevel ikke var fare for en ny mink-variant af corona kunne true vaccine-arbejdet m.v.

Så minksagen var en skandale. Og udover den alvorlige formelle fejl om manglende lovgrundlag for at nedlægge et helt erhverv, kom der senere afsløringen om, at statsminister Mette Frederiksen på opfordring fra netop Barbara Bertelsen havde slettet alle sms-beskeder, hvad der også gjorde det vanskeligt at kortlægge hele forløbet...

Der var stor alvor i Mink-kommissionens rapport, og det havde ikke været unaturligt med en opfølgende, uvildig advokat-vurdering om mulige juridiske konsekvenser - herunder muligheden for en rigsretssag. Men helt klart var det også en mulighed, at der i stedet var draget mere alvorlige politiske konsekvenser af Mink-kommissionens rapport.

Radikale Venstre havde længe før Minkrapporten talt om magtfuldkommenhed hos Mette Frederiksen og S-regeringen. Og med afsæt i den rapport kunne de radikale have trukket stikket som støtteparti for S-regeringen og dermed væltet den. I stedet valgte man en løsning i slow-motion ved at kræve et valg udskrevet senest ved Folketingets åbning - og da valget så blev udskrevet valgte de radikale alligevel at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det var ikke et forløb, der var let at forstå, og vælgerne straffede partiet.

Hvis der var blevet draget en klarere politisk konsekvens, ville man også have undgået det indtryk, som nogen øjensynligt er interesseret i at tegne - at det hele var Mogens Jensens skyld...

O.D.

Indlæser debat