God økonomi - men mangel på folk

Udgivet:23. maj 2023, 05.35

Læsetid:2 minutter

I morges meddelte Danmarks Statistik, at antallet af lønmodtagere i marts steg med 4800 personer til 2.986.500 på det danske arbejdsmarked. Det er blot det seneste eksempel på, at dansk økonomi udvikler sig langt mere positivt, end SVM-regeringen og diverse økonomer mente i slutningen af sidste år.

Det var den gang, at der blev talt om frygt for 100.000 færre danskere i job i 2023, men sådan er det ikke gået. Tværtimod. Og forleden kom regeringens seneste udgave af Økonomisk Redegørelse. Budskabet var positivt - dansk økonomi står faktisk stærkt. Og Økonomiministeriet regner med, at den rekordhøje danske beskæftigelse vil vokse yderligere.

Der er markant overskud på de offentlige finanser, og inflationen er på vej ned. Der venter så også større økonomiske udfordringer: Forsvaret skal styrkes markant, klima-omstilling vil koste, og der er fortsat åbenlyse velfærdsudfordringer - herunder på sundhedsområdet.

SVM-regeringen havde en ganske voldsom krise-fortælling. Det kan allerede konstateres, at man var for pessimistisk i de økonomiske udsigter på kort sigt. Til gengæld bør den kendsgerning ikke medføre, at der bliver mindre handlekraft, når det gælder det reelle problem, der ser ud til bare at vokse og vokse: Mangel på arbejskraft.

Og på det - afgørende- område har regeringen svigtet. Man valgte at tage en konfrontation om afskaffelse af store bededag, som ikke for alvor vil medføre markant større arbejdsudbud.

Til gengæld foreslår SVM-regeringen at forbedre den såkaldte Arne-pension, så den ligner en ny efterløn, der vil få flere - ikke nedslidte - til at forlade arbejdsmarkedet. Derimod vil man svække Seniorpensions-ordningen, der netop er målrettet de nedslidte. Forstå det hvem der kan. Heldigvis er der forligs-partier, der vil forhindre en forringet Senior-pensionsordning frem til næste valg, men regeringen - især S - tør så ikke forringe Arne-pensionen, og så kommer der ikke øget arbejdsudbud den vej.

Men alle kan se, at mangel på arbejdskraft rammer det danske samfund bredt. Det gælder sygehuse og velfærdsområder men også store dele af det private arbejdsmarked.

Regeringen er påfaldende tavs, siden den blev ramt af befolkningens vrede over afskaffelsen af store bededag. Flere i arbejde vil øge skatteindtægter og give større økonomisk råderum for staten. Der er behov for flere reformer. Der skal være en økonomisk tilskyndelse til øget arbejdsindsats - herunder via lavere skat på arbejde og øget belønning for dem, der vil arbejde også efter pensionsalderen.

Men det er som om regeringen er gået i stå. Den bør snarest erkende behovet for flere hænder - og gøre noget ved det. Regeringens opgave er nu at få forklaret, at man ved regeringens start var for pessimistisk i synet på dansk økonomi - men at det store problem med mangel på arbejdskraft omvendt er blevet større. Det skal blive interessant at se, om de tre partiers forskellige, politiske ståsted kan veksles til målrettet handlekraft. Det er nødvendigt!

O.D.

Indlæser debat