Skuffede fjordvenner

Udgivet:22. januar 2010, 13.07

Læsetid:2 minutter

14 år siden

Danmarks befolkning er sat uden for indflydelse på vandmiljøet af miljøminister Troels Lund Poulsen den 14. januar 2010.

Fjordvenner har ventet længe på disse planer. Foreningens medlemmer har bidraget med mange svar i den idefase, som skulle indsamle forslag og ideer til indholdet af planerne for de 23 vand-oplande og de 246 Natura 2000-områder.

Det er med stor skuffelse, at fjordvenner må konstatere, at det foreløbig kun bliver kommunerne og andre offentlige myndigheder, som bliver hørt om de nye planer.

Vi har ventet ret så længe på miljømålsloven. Denne skulle have været vedtaget den 22. december 2009. På en måde er det da godt for os med denne forsinkelse, for det har ramt DONG-gaslageret i Ll. Torup i Viborg Kommune. De havde regnet med efter deres planer, at udskylningen af de gamle syv gashuller (kaverner) og de nye ni kaverner kunne sættes i gang. Alt har Dong Gas Energinet.dk klar. Pumpehuset på Virksunddæmningen er renoveret samt alle trykrør, og der er også lavet meget nyt på selve gaslageret.

Det siges, det til dato har kostet den nette sum af 119 millioner danske kroner, og så ved Energinet.dk ikke, om de overhovedet får lov til at ødelægge Limfjorden fra Hjarbæk Fjord og til Hals og Thyborøn. Tænk på det er dine skattekroner, de bruger til sådan en tåbelighed.

Det er jo 16.784.950 tons saltbrine, de vil udskylle ved Sundstrup-Virksund. Denne saltbrine har et indhold af hele 5 % giftstoffer så bly, svovl, lithium, zink, kobber, crom, kadmium, kviksølv, klor, jern og gips. Disse tal er fra 1980'erne. De fleste tungmetaller samt klor og gips, som begge dele bliver udnyttet andre steder.

Alle de gamle fiskere husker i 80'erne, hvordan vandet i Louns Bredning og Hjarbæk Fjord op ved dæmningen blev brunt, da man skyllede de syv gashuller ud dengang. Dette brune lag satte sig på bådene og kunne kun fjernes med oxalsyre.

Dersom det vil ske igen, så vil der også lyde et ramaskrig fra alle sommerhusejere, og derved vil store turistindtægter gå tabt i området. Vi har jo mange sommerhuse i området samt tre campingpladser, hvor der er mange fra Tyskland, Holland og Frankrig.

Fjordvenner har den 5. januar 2010 indgivet en klage til Folketingets Ombudsmand over Miljøcenter Århus i behandling af en indsendt klage vedrørende testkørsel af vandpumper for udskylning af hele røranlæget er indgivet for sent.

På vegne af Fjordvenner

& Virksund og Omegns

Fritidsfisker Forening

Sigvald Fihl formand Virksundsvej 116 Knudby 8831 Løgstrup