Leder: Mobil-brug i skoler løber løbsk

Udgivet:17. maj 2023, 11.12

Læsetid:2 minutter

Det kan desværre uden videre konstateres, at selvom masser af børn og unge trives, så vokser problemerne i disse år med mistrivsel og psykiske udfordringer blandt børn og unge.

Der er mange årsager, men et af de gode bud er den afhængighed af mobiltelefon og sociale medier, som er et voksende problem.

Børn og unge kan ende med i timevis at være afhængige af det kinesisk ejede TikTok eller andre såkaldt sociale netværk. Det risikerer at ende med en usund afhængighed og for en del børn og unge - og også mange voksne i øvrigt - er mobiltelefonen nærmest vokset sammen med den ene hånd...

Man kan og bør tage dette problem op i familier, men det vil samtidig være en oplagt mulighed at landets skoler skrider til handling, for folkeskolen kan ikke være ligeglad med, hvad der sker på dette område, og hvordan det rammer børnene.

I weekenden kom direktør i erhvervsorganisationen Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, med et forfriskende bidrag og et kontant forslag.

Sandahl Sørensen konstaterer, at børn og unges brug af skærme er løbet løbsk. Han mener, at det er lige nu, der skal trykkes på bremsen, »før det kommer helt ud af kontrol«, som han udtrykte det i Berlingske.

Direktøren for Dansk Industri foreslår helt konkret, at der »indføres et nationalt stop for brugen af mobiltelefoner i folkeskolerne - undtagen når det har relevans for undervisningen.« Og blandt andre dagbladet Politiken har bakket det op.

Det er et glimrende forslag, og det følges op med et udspil om, at eleverne fra tidlig alder både skal høre og lære om de teknologiske muligheder men også orienteres om de faldgruber, der netop følger med den teknologiske udvikling.

Det handler ikke om teknologi-forskrækkelse, Og helt naturligt er skærme og ny teknologi en del af undervisningen, men det kan jo sagtens kombineres med en helt anderledes restriktiv brug af elevernes mobiltelefoner.

Nogle skoler har en klar politik, hvor elevernes mobiltelefoner afleveres om morgenen og ikke udleveres før de skal hjem - med mindre der er et behov for at bruge dem, men der er også steder med få eller ingen regler.

Forslaget om at stoppe brug af mobiltelefoner i folkeskolerne - undtagen når det er relevant i undervisningen - er glimrende. Menneskelige relationer - også mellem eleverne indbyrdes - er i modsætning til masser af mobilbrug et godt værn mod mistrivsel.

Det burde ikke være nødvendigt med et lovinitiativ på dette område. Ledelser på landets folkeskoler - og gerne også på friskoler og private skoler - kan passende tage initiativ til at få gennemført, at mobiltelefoner som hovedregel afleveres om morgenen ved skolestart og kun bruges, hvis det har relevans for undervisningen.

Det ville være et godt bidrag til bedre trivsel, og det kunne også tænkes at have afsmittende positiv virkning i hjemmene - både hos børn og forældre!

O.D.

Indlæser debat