Anklager efter frifindelser i voldtægtssag: Der er sat punktum for sagen

18. maj 2017, 11.08

- Med afgørelsen i Vestre Landsret er der sat punktum for sagen. Det er den endelige afgørelse.

Det slår senioranklager Klaus Meinby Lund fra Statsadvokaturen i Viborg fast. Han var anklager, da Vestre Landsret behandlede sagen, hvor to mænd af syrisk afstamning blev frikendt for i en voldtægtssag fra anlægget i Skive - i modsætning til i byretten.

I særlige tilfælde - for eksempel hvis en sag indeholder særlige principper - kan en sag prøves for højesteret, og det skal i givet fald godkendes først af et særligt udvalg.

Ellers er landsrettens dom endelig, og umiddelbart har anklageren ikke til hensigt at forsøge om sagen kunne komme for højesteret.

De to mænd har aldrig været tiltalt for det, der kaldes for traditionel eller nummer 1 voldtægt. Det handler om tiltvinge sig sex med trusler eller vold.

I stedet var de tiltalt efter nummer 2 i samme paragraf, og det handler om at udnytte offerets tilstand og forudsætter, at offeret var i en tilstand, hvor hun ikke var i stand til at modsætte sig. Det handler om straffelovens paragraf 216, stykke 1, nummer 2.

- Når der er tiltalt efter nummer 2, hvor det altså handler om offerets tilstand og evne eller mangel på samme til at modsætte sig, skal retten selvfølgelig vurdere beviserne for den tilstand, offeret befandt sig i, siger Klaus Meinby Lund.

Der har været en sag, hvor tre danske mænd blev dømt for at benytte sig af en kvinde med diabetes, der havde fået insulinchok.

- I sagen fra Skive handlede det om en kombination af spiritus-forbrug og træthed, og der har landsretten vurderet, at beviserne for, at hun ikke var i stand til at modsætte sig, ikke var gode nok. Den afgørelse tager vi til efterretning, siger Klaus Meinby Lund.

Langt de fleste voldtægtssager handler om trusler eller vold. En tiltale, der som i dette tilfælde udelukkende handler om at udnytte offerets tilstand, er sjældnere.

Ved byretten i Viborg havde de to mænd begge fået hårde fængselsstraffe ved en dom den 25. januar. 20-årige Samer Kasem Alzoubi blev idømt 16 måneders ubetinget fængsel og udvisning af Danmark i 12 år, mens 18-årige Mohammad Khaled Jahim blev idømt 14 måneders ubetinget fængsel.

Efter landsrettens afgørelse blev de løsladt efter næsten otte måneders varetægtsfængsling.