Atom-Astrid uden overblik

27. september 2013, 10.04

Af Ole Dall.

Netop som det tegnede til, at sund fornuft ville vinde i sagen om det danske atomaffald på Risø, har sundhedsminister Astrid Krag (SF) igen vist manglende evne til at få sagen landet med en ansvarlig løsning.

Astrid Krag har bekostet undersøgelser til samlet over 20 millioner kroner i Skive og fire andre kommuner om mulig nedgravning af atomaffaldet, men fra udlandet måtte hun vide, at uanset hvor man vælger nedgravning, så vil der på sigt komme udsivning fra atomaffaldet. Altså en helt uansvarlig løsning, hvor man sender regningen videre til kommende generationer.

Fra de berørte kommuner og fra Christiansborg er presset blevet øget for at finde alternative løsninger - enten via eksport til udlandet eller ved et såkaldt mellemlager, hvor atomaffaldet er sikret og kan følges på overfladen - f.eks på Risø, hvor det ligger i dag.

Senest har Det Radikale Venstre på partiets landsmøde enstemmigt vendt sig imod nedgravning af affaldet og foreslået, at der i stedet satses på grundigt kommissionsarbejde, øget åbenhed og den mindst 50-100 årige løsning, som et mellemdepot - f.eks på Risø - vil give.

Det budskab har bred og voksende støtte. Og alt tyder på, at Astrid Krag kunne få bred politisk opbakning, hvis hun ville lande sagen på det grundlag.

Men Astrid Krag har sin egen dagsorden. Nu vil hun sende nye miljøvurderinger af Skive og de øvrige kommuner i udbud - til nye millioner kroner. Og hele processen er forsinket. Hun har tidligere varslet en afklaring i slutningen af i år, men nu bliver det tidligst næste sommer, at offentligheden får at vide, om det er et nedgravet slutlager, et mellemdepot eller eksport, der skal arbejdes videre med.

Det virker klart som om sundhedsminister Astrid Krag mest af alt er optaget af at forhindre, at en ansvarlig beslutning om mellemlager løsning på Risø bliver truffet, mens hun er minister. Her skal det huskes, at SF-ministeren er valgt til Folketinget i Roskilde-kredsen, og hun har kørt et tæt parløb med Roskildes borgmester for netop at forhindre, at affaldet bliver på Risø. Astrid Krag glemmer, at hun som minister skal varetage hele landets interesser, og det bør et politisk flertal gøre hende begribeligt.

Astrid Krag er politisk tonedøv, hvis ikke hun kan indse, at det er en helt urealistisk og uansvarlig tanke, at affaldet skulle fjernes fra Risø, køres eller sejles gennem Danmark og graves ned i dansk undergrund - med sikkerhed for, at der vil komme senere udsivning fra atomaffaldet.

Ufatteligt er det, at Astrid Krag ikke selv kan se det håbløse i den konstruktion. Hun fortsætter med nye dyre undersøgelser, og hun har øjensynligt heller ikke forståelse for, at de fortsatte undersøgelser i provinsen skaber ny usikkerhed om fremtiden de pågældende steder.

Et såkaldt mellemlager er valgt i Holland, og når Risø i sin tid - efter grundige undersøgelser - blev valgt til dansk atomforsøgsstation, så var det jo også et udtryk for, at der var god sikkerhed med en placering på netop Risø. Men i stedet for at gribe chancen for en ansvarlig afklaring med et mellemdepot på Risø og en eventuel kommission samt øget åbenhed, lader Astrid Krag usikkerheden og utrygheden råde.

Hun er i åbenlyst parløb med Roskildes borgmester, og selvom Roskilde nu er sammen med Skive og fire øvrige kommuner i kravet om øget åbenhed, så er Roskilde lidt af en »trojansk hest«, fordi borgmesteren og Roskilde-byrådet vil bekæmpe den logiske løsning: Et kontrolleret mellemlager på overfladen placeret på Risø.