V støtter tilskud til Viborg Landsbysammenslutning

28. januar 2016, 09.50

Venstre støtter ansøgningen fra Viborg Landsbysammenslutning om et tilskud på 100.000 kr. til brug for etablering og drift af den nye forening, der blev stiftet i 2015.

Et kommunalt tilskud skal sikre en god start for Viborg Landsbysammenslutning, der endnu ikke har haft mulighed for at opkræve kontingent fra medlemslandsbyerne.

Venstre mener, at det vil blive en god investering at støtte Viborg Landsbysammenslutning, da det er en demokratisk valgt forening for hele kommunen, der kan formidle landdistrikternes mål og visioner, og som tilbyder at være bindeled og aktiv samarbejdspartner i forhold til politikere og forvaltningen i Viborg Kommune.

Venstre ønsker at give økonomisk opbakning til et stærkt fælles talerør som Viborg Landsbysammenslutning, der vil fremme udviklingen og bosætningen i landdistrikterne i Viborg Kommune og komme med forslag til lokale initiativer og fremtidsplaner, samt være høringspart for kommunen i relevante sager og eventuel udføre bestemte opgaver. Venstre ser frem til et godt samarbejde og tæt dialog omkring revidering af kommunes landdistriktspolitik og Kommuneplanen og andre relevante politikområder.

Det er fint, at borgerguiden Susanne Bendtsen er udpeget som kontaktperson for Landsbysammenslutningen vedrørende henvendelser til forvaltningen, da hun har et indgående kendskab til landdistrikterne.

Venstre ønsker Viborg Landsbysammenslutning held og lykke med de nye og spændende opgaver, og vi glæder os til et godt og konstruktiv samarbejde omkring kommunens landdistrikter.

Gudrun Bjerregaard (V),

næstformand i Kultur-

og Fritidsudvalget,

Brændhøje 4,

8831 Løgstrup