Moralens vogter

At være moralens vogter i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, kræver nogle helt særlige klæder. Klæder som med Pers fortid i mente nærmest synes tragikomisk at iklæde sig, mener Dansk Folkeparti.

12. december 2017, 13.46

I lørdagens avis kunne der i en artikel om Skive-Listens nyvalgte kandidat Per B. Jeppesen blandt andet læses om ambitioner og overvejelser omkring valget.

I artiklen kunne man blandt andet læse, at Per fornemmer et behov for at illustrere, at Skive-Listen ikke kun vil Skive by.

Dette synes dog en smule besynderligt, for hvad er det helt præcis, Skive-Listen mener.

Den 9. november meldte Skive-Listens kandidat Knud Bjerre meget tydeligt ud, at V og DF havde brændt 22 millioner kroner af på hovedløse udviklingsprojekter i landsbyerne.

Men det er naturligvis glædeligt, at man nu har set lyset og forstår, at udvikling skal være i hele kommunen som en samlet enhed.

I landsbyerne er der mange lokale ildsjæle, og rigtig mange gode projekter er sat i gang.

Det er centralt, at vi med et fælles afsæt og som en helhed skaber den bevægelse og udvikling, som vi alle ønsker.

I artiklen synes Per desuden at påtage sig rollen som moralens vogter i forhold til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Dette i forhold til, hvad man som folkevalgt kan tillade sig.

At være moralens vogter i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, kræver nogle helt særlige klæder.

Klæder som med Pers fortid i mente nærmest synes tragikomisk at iklæde sig.

Som borgere i Skive Kommune håber vi naturligvis, at fortid forbliver fortid og Per over årene har ændret sin opfattelse af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.

Dansk Folkeparti ønsker fremadrettet et godt og konstruktivt samarbejde.

Med ønsket om en glædelig jul, samt et godt nytår.

Dansk Folkeparti lokalafdeling Skive

Tom Bøgholm,

Keld Fausing,

Peter Mousten,

Marianne Krogh,

Karl Erik Koldkur,

Bjarne Linneberg,

& Poul Holmgaard,

Højlundsvej 97,

7800 Skive