Ni lokale skoler og børnehaver får penge til renovering og ombygning

29. marts 2021, 06.20

Arkivfoto

Skive Byråd allerede har besluttet at sætte gang i en stor debat om den fremtidige struktur for kommunens skoler og daginstitutioner med deadline til næste år.

Ikke desto mindre har byrådet netop bevilget i alt lige godt 3,4 millioner til en række vedligeholdes- og ombygningsprojekter på skoler og i børnehaver samt på familiecentret.

Det største beløb er 1,2 millioner kroner til at sætte varmtvandsbassinet i specialbørnehaven i Daycare Nord i Resen i stand for.

Men der er også langt mindre projekter som for eksempel 50.000 kroner til lyddæmpning i billedkunstlokalet på Durup Skole med på listen.

Under byrådsmødet, der blev holdt virtuelt, kom Peter Hahn (V), Roslev, ind på den kommende strukturdebat.

- Lige en lille bemærkning, at vi var mange i udvalget (Børne- og Familieudvalget, red.), der var umage med at sikre os, at anvendelsen af de her midler ikke skete til noget, der måske ikke skulle bruges sådan på den lange bane - og det er selvfølgelig i respekt for den proces med tilpasning af strukturen, som vi har igangsat, så vi var lige et spadestik dybere i maskinrummet for at sikre os, at der var noget fremtid i det.

- Og som man kan se langt ned ad listen, er det akutte ting, der er anvendt penge til, så vi har gjort os umage med at sikre os, at pengene ikke er spildt - heller ikke på den lange bane, sagde Peter Hahn.

Formanden for Børne- og Familieudvalget, Jan D. Andersen (S), Jebjerg, forklarede byrådskollegerne, hvorfor udvalget på nuværende tidspunkt har valgt at anbefale at skære halvdelen af det ønskede beløb på i alt 1,4 millioner kroner til en ombygning på Børne-, Unge- og Familiecentret på Bragevej i Skive, så der nu blot bevilges 700.000 kroner.

- Vi har sammenlagt Multi og Sabroegaarden, og vi har ikke projektet helt klar endnu og det er i forhold til de medarbejdere og de medarbejderressourcer, der er i den nye organisation, at vi har behov for nogen ombygninger.

- Vi har også noget med arbejdsmiljøet, så hen over sommeren vil vi vende tilbage med en samlet opfølgning på projektet. Det er ikke det samme som at der ikke er behov for 1,4 millioner kroner. Det ved vi faktisk ikke, men det vender vi tilbage med, sagde Jan D. Andersen.

[naviga:h3]

De ni projekter:

[/naviga:h3]

VSD Balling: Ombygning af omklædningsrum, gymnastiksal 800.000 kr .

Daycare Nord: Renovering af varmtvandsbassin 1.268.675 kr.

Skivehus Skole: Ny gulvbelægning i toiletter og omklædningsrum 300.000 kr.

Durup Skole: Lyddæmpning af loft i billedkunstlokalet 50.000 kr.

Højslev Skole: Nye gulve og sanitet på toiletter 68.434 kr.

Roslev Skole: Renovering af toiletter 53.000 kr.

Hem Skole: Udbedring af akustikforhold i SFO 80.000 kr.

Børne-, Unge- og Familiecenter Skive: Ombygning i forbindelse med sammenlægning med Multi: 700.000 kr.

Brårup Skole: Branddøre m.m. 125.000 kr.

I alt: 3.445.109 kr.