Hjertepatienter fortalte deres historie til minister i Sundhedshuset

Udgivet:12. december 2017, 14.38

Læsetid:3 minutter

Lasse Eskildsen (i forgrunden) og Tina Hede Møller (i baggrunden) fortalte minister Sophie Løhde (V) - til venstre - om deres erfaringer som hjertepatienter. Foto: Steen Don

Thue Grum-Schwensen thue@skivefolkeblad.dk

To skibonitter, Lasse Eskildsen og Tina Hede Møller, har det tilfældes, at de begge er hjertepatienter og har været gennem genoptræning og rehabilitering på sundhedscentret i Skive.

Det fik de mandag mulighed for at fortælle om til innovationsminister Sophie Løhde (V).

Ministeren besøgte sundhedshuset blandt andet for at høre om samarbejde på tværs mellem kommune, region og praktiserende læger om konkrete sundhedsopgaver.

En af opgaverne handler om genoptræning og rehabilitering af hjertepatienter.

Det handler selvfølgelig om at blive rask, men også om at komme tilbage i samfundet og på arbejdsmarkedet.

godt forløb

De to, Lasse Eskildsen og Tina Hede Møller, kunne berette om et forløb, som de har været trygge ved, og hvor man har lægt vægt på den enkelte person. Hvor kommunale sygeplejersker hele tiden har været der, så man kunne henvende sig, hvis der har været behov. Og hvor der har været tæt kontakt mellem det kommunale system og regionens læger, hvis der igen blev brug for behandling.

Hjertepatienter er generelt en af de grupper, der ofte ender på et hospital igen. Systemet i Skive se foreløbig ud til at have mindsket behovet for genindlæggelser.

Mens Lasse Eskildsen har en fejl i hjertets pumpefunktion, har Tine Hede Møller haft en blodprop.

Hun fremhæver, det er vigtigt, at kommunens jobcenter også er med i processen.

- Jeg har kun positive erfaringer. Faktisk har jeg oplevet, at de har sagt, jeg skulle holde igen, da jeg selv synes, jeg var klar til at arbejde fuld tid. Det var tidligt, fik jeg at vide, og det havde de ret i, sagde hun til ministeren.

mere samarbejde

Ud over arbejdet med hjertepatienter hørte ministeren også om samarbejdet mellem sygeplejersker i region og kommune, hvor akutte sygeplejeklinikker ligger side om side - på tværs af om sygeplejerskerne er regionalt eller kommunalt ansatte. Et projekt Skive Folkeblad tidligere har omtalt flere gange.

- Når der er brug for kommunal hjemmesygepleje, er det blevet meget nemmere. Nu kan vi bare gå lidt hen ad gangen og snakke med de kommunalt ansatte sygeplejersker, fortalte den regionalt ansatte behandlersygeplejerske på Sundhedshuset i Skive, Rikke Sørensen.

godt samarbejde

Hun understregede, målet er, at borgere og patienter får den behandling, de skal have - uden at kunne mærke, om den er kommunal eller regional.

Hun fortalte også om samarbejdet om aftenen med vagtlægerne, der bemandes på skift af de praktiserende læger.

Da ministeren kom, bød fungerende borgmester Preben Andersen (DF) hende velkommen. Og lagde i sin velkomst netop vægt på samarbejdet på tværs i hele huset. Mellem kommune, region og praktiserende læger.

Og derefter blev Sophie Løhde så vist rundt.

Behandlersygeplejerske Rikke Sørensen fra regionens akutkjlinik (forrest) viste rundt på gangen med både kommunale og regionale sygeplejeklinikker. Foto: Steen Don
Sundhedschef Trine Brøcker, Skive Kommune, byder ministeren velkommen. Foto: Steen Don
Innovationsmister Sophie Løhde var rundt i store dele af sundhedshuset for at lytte. Foto: Steen Don
Behandlersygeplejerske Rikke Sørensen fortalte ministeren om erfaringerne med akutte sygeplejeklinikker. Foto: Steen Don