Skal Skive Fjord være et nyt eksperimentarium?

Udgivet:29. september 2022, 14.49

Læsetid:2 minutter

Som sejlere oplever vi hver sommer konsekvenserne af fjordens ringe tilstand, skriver formændene for to lokale sejlklubber i dette debatindlæg. Privatfoto

Af Niels Jørgen Hedevang og Jens Kofoed formand for henholdsvis Skive Sejlklub og Virksund Sejlklub

FJORDEN I de sidste år er det gået meget stærkt med tilladelser til muslingeanlæg i Limfjorden. Mere og mere af fjorden ”privatiseres” og optages af opdræt. Samtidig har kontrollen af muslingefarmenes påvirkninger på fauna, dyr og vandkvalitet været lemfældig eller rettere sagt - ikke eksisterende.

Argumentet om at muslingerne forbedrer miljøet for området som helhed på trods af de stærkt forringede bundforhold under anlægget er særdeles problematisk.

Vi har allerede gennem en længere periode set, hvad muslingeopdræt på liner og plastikrør gør ved fjorden. Ud over at anlæggene fylder langs fjordens breder kan muslingernes afføring nemlig selv skabe lokale iltsvind og hermed belaste havbunden. Og store muslingefarme, der er placeret, hvor der især er ringe vandudskiftning, resulterer derfor i iltsvind og et tykt og sort lig lag på fjordbunden.

Der er ingen som i dag kan svare på, hvor mange muslinger der må opdrættes på ét sted? Ét anlæg, der producerer 4.000 ton muslinger årligt, vil tilføre ca. 400 ton muslingefækalier (tørvægt), som falder ned under anlægget. Ifølge professor Stiig Markager, professor v. Institut for Ecoscience, DCE, Århus Universitet, svarer det til udledning af ikke renset afføring fra ca. 29.000 mennesker eller lidt mere end halvdelen af Skive Kommunes borgere. Ulækkert og ærlig talt uansvarligt.

Der er tanker om at etablere flere muslingeanlæg i Skive Fjord og lidt længere ude i Risgård Bredning. Muslingopdrættet skal efter sigende bl.a. udvindes til dyrefoder og biomasse. Til gengæld skal fjorden plastres til med liner og plastrør, så fjordens passage vel kan komme til at ligne en patient med indsnævret spiserør.

For at kunne levere muslinger til industrien må en vis produktion op og stå. Spørgsmålet er her, om de eksisterende forsøgsanlæg med plastrør i fjorden leverer de ønske resultater? Hvis ikke, må man vel gå ud fra, at der i så fald skal båndlægges endnu flere hektarer fjordvand for at nå de fremtidige produktionsmål?

Som sejlere oplever vi hver sommer konsekvenserne af fjordens ringe tilstand.

Muslingefarme, affald og bøjemateriel fra anlæggene, fiskedød, iltsvind og dårlig vandkvalitet er noget af det som kan ses, opleves og lugtes. I den varmeste del af sommeren, når vandet opvarmes og står stille, opstår bundvendinger. Når det sker, lugter det fælt af rådne æg og vandet bliver sulfo hvidt. Flere steder er badning ikke for sarte sjæle. Flere muslinger på line og plastrør vil med stor sikkerhed forværre fjordens tilstand.

Derudover kan mange mennesker berettiget spørge: Hvad betyder muslingeplanerne for fritids- og rekreative interesser på vandet - sejlads, dykning, fiskeri og badning – når der anlægges flere muslingeanlæg til industrien? Hvad betyder det for beboere og mennesker, som bruger fjorden og som må leve med anlæggene langs kysten? Og hvad betyder det for turisterhvervet, hvis der gives tilladelse til flere og store muslinganlæg i Skive Fjord.

Muslinger på line og plastrør hjælper ikke nogen eller noget. Skal Skive Fjord være et nyt risikofyldt eksperiment?

Indlæser debat