Faglærte til grønne job

10. juni 2021, 09.29

Morten Flæng.

ARBEJDSMARKED Vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden, særligt dem der kan være med til at løfte den grønne omstilling. Mange er måske ikke klar over det, med det er primært faglært arbejdskraft, der bliver brug for, når vi skal have et grønnere Danmark med mere bæredygtighed.

Manglen på faglært arbejdskraft vil både stå i vejen for udviklingen af samfundet, velstanden og særligt målet om at nå en 70 procent reduktion af CO2- udledningen inden 2030. Derfor er det rigtig godt, at man fra regeringens side vil se på en politisk reform, og gøre noget ved de udfordringer vi har i vores samfund om at skaffe kvalificeret fagligt arbejdskraft.

Vi har vidst det længe, men en ny undersøgelse bekræfter det desværre. Uddannelsessnobberiet lever i bedste velgående. Spørger man danskerne om hvilken uddannelse der har den største prestige, så er der kun 2 procent der svarer en erhvervsuddannelse, 37 procent svarer en studentereksamen.

Egentlig er det vel ikke så mærkeligt, når erhvervsdelen fuldstændig er forsvundet som en obligatorisk del i folkeskolen, - og skolereformen gav ikke det mange havde regnet med. Vi bliver nød til at få de unge tættere på erhvervslivet, og det arbejdsmarked der skal bruge dem. Vi må ikke glemme at skolegangen ikke har været en positiv oplevelse for alle og så er det nok ikke en god vej bare, at fastlåse dem til uddannelse.

Et af udfordringerne er, at alt for mange tror man er “låst” med en erhvervsuddannelse. Det er man ikke, der er alle muligheder for at læse videre, man har gode muligheder for at blive selvstændig, eller få job i udlandet hvis man har lyst og evnerne til det.

Jeg synes, det er rigtig ærgerligt når jeg hører nogen tale erhvervsuddannelserne ned, det er ikke mindre værdigt at være tømrer, smed eller sosu, og arbejde med sine hænder og bruge kroppen. For virksomhederne, for samfundet og for deres egen skyld, håber jeg at mange flere vil vælge at tage en faglært uddannelse.

Det har vi hørt før, ja næsten til hudløshed, men når ca. 35.000 unge mellem 16 og 29 år i Region Midtjylland hverken er i gang med en uddannelse eller er i beskæftigelse, og der samtidig er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere brancher, - ja så er det ikke nok vi bliver ved med at tale om det i skåltalerne. Det bliver vi nød til at gøre noget alvorligt ved.

Noget af det vi kan gøre, er at være mere opmærksom på de unge og øge deres motivation, med mere fokus på hvad de kan fremfor hvad de ikke kan. Hvordan sikre vi det rette match mellem ung og indsats, og dermed drager bedst mulig nytte af de unges potentialer?

Arbejdsmarkedsrådene i Øst og Vest er gået sammen med Region Midtjylland, og de 19 kommuner i regionen om en fælles ambition der både omfatter en tværfaglig indsats, og en aftale om at sprede de gode initiativer og ideer på tværs af kommunerne.

En af indsatserne er et årligt ungetopmøde. Ungetopmøde er en helt enestående mulighed for at få de unge selv i tale, så de med deres egne historier kan fortælle om de ønsker de har for fremtiden. Vi bliver til stadighed nød til at udforske hvordan vi møder de unge.

Virksomhederne skal også inddrages. Mange virksomheder har gode kendskaber og erfaringer med at finde jobmuligheder og motivere de unge til at tage en uddannelse, - også de unge der er på kanten af arbejdsmarkedet. Vigtigt vi bringer gode eksempler på banen, som andre kan inspireres af.

Sammen er vi stærkere, og går vi i takt og styrker samarbejdet med alle aktører på området, så har vi gode muligheder for at få hjulpet de unge videre i livet med arbejde og uddannelse.

Lykkes det, og virksomhederne i det midtjyske kan få den arbejdskraft der er brug for, - ja så kan dagen i morgen blive bedre end i dag.

Indlæser debat...