Dræner eksterne vikarer virkelig de offentlige budgetter i sundhedsvæsenet?

Udgivet:08. december 2022, 11.08

Læsetid:1 minut

Jakob Tietge, Dansk Erhverv, skriver om brugen af vikarer i sundhedsvæsenet. Arkivfoto

Af Jakob Tietge sekretariatschef i Vikarbureauernes Brancheforening i Dansk Erhverv

2 måneder siden

SUNDHED Dræner eksterne vikarer virkelig de offentlige budgetter i sundhedsvæsenet?

Det påstår Danske Regioner i deres 12-punkts plan, der skal sikre flere medarbejdere på hospitalerne.

Derfor har man nu besluttet, at man vil halvere brugen af eksterne vikarer blandt plejepersonalet (sygeplejersker og SOSU’er) i sundhedsvæsenet inden udgangen af 2024. I stedet vil man i højere grad anvende egne interne vikarkorps (uden at vide om det dermed kan blive dyrere end at konkurrenceudsætte vikardækningen, som tidligere analyser har vist).

Men lad os se på regionernes egne data for det eksterne vikarforbrug. I 2021 var den samlede udgift til vikarer indenfor plejepersonalet 256 mio. kr. på landsplan. Det er ud af en samlet lønudgift for regionernes sundhedsvæsen på hele 60,7 mia. kr.

Udgifterne til eksterne vikarer blandt plejepersonalet udgjorde dermed kun 0,4% af sundhedsvæsenets lønudgifter i 2021. Det er for øvrigt desuden kun steget med 16 mio. kr. i perioden 2017-2021. En stigning der er mindre end lønudviklingen. Det dræner næppe de offentlige budgetter.

Billedet er anderledes, når man ser på de interne vikarkorps i regionerne, der allerede eksisterer i regionerne. Her udgør plejepersonalet hovedparten af vikartimerne, og havde en samlet udgift på 367 mio. kr. i 2021. En stigning på 64 mio. kr. de sidste 4 år.

På den baggrund må man undre sig over, at den begrænsede brug af eksterne vikarer er blevet gjort til et stort problem i sundhedsvæsenet. Måske skulle man hellere hæfte sig ved, at man med eksterne vikarer sikrer, at aktivitetsniveauet kan opretholdes i sundhedsvæsenet ved fravær og manglende besatte stillinger, samt at det sikrer regionerne større fleksibilitet i vagtplanlægningen, så man kan bruge personale der, hvor behovet er størst.

Indlæser debat