Vi må kæmpe for vores rene drikkevand

Udgivet:13. september 2021, 13.18

Læsetid:1 minut

Signe Munk

Af Signe Munk og Anders Bøge. henholdsvis medlem af folketinget (SF) og byrådsmedlem i Skive (SF) Sønderhede 8 7860 Spøttrup

Vandkvalitet Det er en stor glæde i hverdagen, at vi kan drikke rent vand fra hanen. Men denne glæde kan vi ikke længere tage for givet, hvis vi fortsætter, som vi plejer. Flere undersøgelser viser, at de danske drikkevandsboringer er forurenet med giftrester. Kun Fanø og Læsø er gået fri.

De nyeste tal fra GEUS viser, at der fundet gift i 30 % af drikkevandsboringerne i Skive Kommune. Det er virkelig bekymrende! Det er så farligt for os, og det viser tydeligt, hvor uansvarlige vi har været med regler for brug af pesticider i landbruget og resten af samfundet. Hvis vi skal beskytte fremtidens drikkevand, skal der ske en ændring i måden, vi behandler jorden på nu. Vi har brug for et forbud mod pesticider i de områder, hvor grundvandet dannes, altså ikke kun omkring drikkevandsboringerne, men også indvendingsområderne. I stedet skal der oprettes grundvandsparker med økologi, vild natur og græssende dyr i de særlige udsatte områder. Mere natur og mindre forurening fra langbruget skal sikre vores rene drikke vand – det er et hovedkrav fra SF til finanslovsforhandlingerne. Helt lokalt arbejder vi på ideen om, at opsætte solceller og øge beplantning som fremmer biodiversiteten. Lad os nu kæmpe sammen for vores rene drikkevand. Fremtidens generationer fortjener også glæden ved rent vand fra hanerne.

Anders Bøge