Læserbreve til og fra

10. juni 2021, 11.30

Adobe stock photo

DEBATINDHOLD Læserbrevene i Skive Folkeblad omfatter meget forskellige emner. Desværre er typen »Til & fra« blevet alt for talrig og dominerende.

Til den og den. Fra den og den. Spørgsmål til. Svar til. Endeløst langtrukne orddueller om, at nogen sagde ditten, og en anden påstod datten.

»Til & fra« er gudhjælpemig den almindeligt fantasiløse overskrift på disse indlæg, der går ud på, at to personer er uenige om ét eller andet, og (underligt nok) finder det formålstjenligt at bruge avisen som opslagstavle.

Hvorfor bilder den samling trættekært kværulantiske nullerter sig ind, at det skulle interessere andre?

Til & fra-brevene er som regel temmeligt ligegyldige, jævnt kedelige og komplet uvedkommende for de fleste af læserne. Personligt ignorerer jeg sådanne indlæg, og kender flere, der gør det samme.

(Ligesom diverse programerklæringer fra forskellige politikere, der optager plads på debatsiderne; men dem kan redaktionen måske ikke placere andre steder?)

Derfor vil jeg stille et konstruktivt forslag til de, der skriver til enkelte personer gennem avisen, og ikke til dens læsere:

Sæt en lille fælles notits i bladet (eller ugeavisen) en gang om måneden, med Jeres navne og en erklæring om, at I hader hinanden indbyrdes.

Måske med en tilføjelse; At I gensidigt forsager alle de øvriges eksistens, deres gerninger og alt deres væsen (omend det nærmest følger implicit af erklæringen).

Udgiften hertil går på omgang; det bliver rimeligt billigt i betragtning af antallet af de involverede.

Og hermed bliver der frigivet en masse plads på debatsiderne til læserbreve, der handler om indhold, og ikke om enkelte personer.

Hvis I har svært ved at enes om ordlyden og opsætningen (ligesom alt andet) skal jeg gerne hjælpe med et udkast.

Bemærk, at jeg naturligvis ikke reagerer på personlige henvendelser over debatsiderne. Akkurat, som jeg heller ikke gider at læse den slags.

Indlæser debat...