Markant del af projekt til 40 millioner er snart klar: Å-rummet åbner sig (galleri)

Udgivet:18. april 2021, 11.00

6 af 6
Jens Kristensen
Journalist| jkr@skivefolkeblad.dk

Der er udsigt til noget spændende fra Broen over Engvej i Skive for tiden.

Ofte stopper folk, der går over broen, for at se, hvad det foregår ved Skive Ås bred mod Skive Stadion. Inden længe behøver folk ikke nøjes med at kigge fra broen, for så er det nye »Å-rummet« ved Skive Å klar til at tage i brug.

Å-rummet er et Big Blue Skive-element. Det skal give mulighed for at opholde sig og lege ved åen. Diget langs Skive Å er blevet trukket ind mod stadion, så der er kommet en lille »bugt«. Der er opsat et redskab, som børn og barnlige sjæle kan bruge til leg med vand og ved vand. Der er sat trædesten op, så man fak-tisk kan træde ud over åens vand. Der er en platform med bænke og borde, og der kommer 11 solbænke op.

- Vi forventer, Å-rummet kan tages i brug først i maj, fortæller arkitekt Karina Kobæk, Skive Kommune, der har tegnet Å-rummet og i øvrigt arbejder med udvikling af Skive Kommunes Big Blue Skive--projekter.

Der skal plantes græs, blomster og planter mellem faciliteterne i Å-rummet. En sti langs åen zigzagger gennem Å-rummet i form af tremmebroer af metal.

- Vi er meget opmærksomme på tilgængelighed. Handicappede skal også kunne bruge det, vi laver. Å-rummet og det andet skal være for alle, siger Jesper Flensborg, der ligesom Karina Kobæk er Big Blue Skive-projektleder hos Skive Kommune.

Sammen med Spar Vest Fonden investerer Skive Kommune 40 millioner kroner i Big Blue-faciliteter mel-lem Østerbro og Skive Havn. En sti, Banestien, ér sat i gang, et element i Banestien, den oplyste, gennem-renoverede jernbanebro ved Søndercentret blev indviet sidste år, å-rummet rummet er snart færdig, og resten af kultur- og idrætsparken skal laves. Sidste år donerede Statens Kunstfond penge til en såkaldt kunsttrappe ved Skive Museum og kunstnerisk udsmykning af Banestien på strækningen mellem museet og Skive Havn.

Skive Tennisklub skal flytte til den anden side af Engvej, hvor klubben i forvejen har nogle baner. Derved vil et areal ved Skive Stadion blive frigjort til faciliteter i den kommende kultur- og idrætspark.

Planen er, at alt skal være klar inden udgangen af 2022, og det forudser Karina Kobæk og Jesper Flens-borg, det vil være.

Å-rummet skal være for alle. Det er konstrueret, så handicappede kan komme til. Der er også plads til en kørestol ved et af bord-bænke-sættene. Foto: Steen Don
Dette redskab giver mulighed for at lege og eksperimentere med vand, som man skal pumpe i redskabet med en håndbetjent vandpumpe. Foto: Steen Don
Karina Bobæk har designet trædestenene, som vejer mellem knap 500 og 1500 kilo. Foto: Steen Don

Lokalt

Se flere

Mest læste på Skive Folkeblad

Af samme forfatter

Se flere

Seneste nyt

Se flere

Billedserier

Se flere