Udvalg giver grønt lys for lokalplan: Sundgården må vige pladsen for nye boliger

18. maj 2021, 14.16

Husene skal ligge på grunde med 190 til 210 kvadratmeter. Det er forholdsvis små grunde, men der skulle være mulighed for at udvide, og derudover byder det nye byggeprojekt på masser af grønne fællesarealer.? Visualisering: Meissner + Sigh

Læs også
Boliger med udsigt på vej: Gammel gård skal blive til huse

Ni enfamilieshuse skal erstatte den gamle firlængede gård Sundgården ved Sundsøre, og nu har teknik- og miljøudvalget givet forvaltningen grønt lys til at arbejde videre med en lokalplan for området, der gør det muligt at føre planen ud i livet.

I stedet for én matrikel med en stor gård på, skal der laves små matrikler på mellem 190 og 210 kvadratmeter med mulighed for at udvide sin matrikel, hvis man vil. Resten af området skal være én stor naturhave i et fælles areal.

Til hver bolig skal der være terrasser og lækroge, men alle andre arealer skal være fællesarealer. Idémagerne bag projektet vil opføre boligerne som toplanshuse, så man kan få terrasse ud mod vandet, hævet op over vejen, så udsigten bliver bedre over mark og vand.

Byggeprojektet ligger forholdsvis kystnært, men overholder de gældende retningslinjer for byggeri i den såkaldte kystnærhedszone, fremgår det af en beskrivelse fra teknisk forvaltning i Skive Kommune. I den kommende lokalplan vil man udlægge området, der i dag er udlagt som blandet bolig og erhverv, til boligformål og fælles funktioner, så man blandt andet får sikret de grønne fællesarealer og parkeringsarealer på stedet.

Planen om at opføre de ni boliger passer i øvrigt rigtig godt ind i den helhedsplan, der er under udformning for en Thise, Sdr. Thise og Sundsøre for de kommende år. I den plan indgår der blandt andet en forskønnelse af arealerne foran færgelejet ved Sundsøre og foran Brænderiet, om er nabo til de kommende boliger. Forvaltningen vurderer, at de nye boliger dermed vil være med til at understøtte den lokale udvikling af området.

- Det er et fantastisk løft for området at få fjernet den gamle gård og få nogle nye boliger op, siger Jens Peder Hedevang (V), formand for teknik- og miljøudvalget.

Ni enfamiliehuse i to plan skal efter planen opføres ved Sundsøre. ?Visualisering: Meissner+Sigh

Indlæser debat...